приказки за лека нощ

Начало | приказки за лека нощ | Температа гори

Температа гори

Вергиния Генова | 2011-03-16

Продължава от Портокаловият телепорт

Тео целият гореше, мяташе се в леглото и не искаше да го доближават с мокри кърпи и чаршафи.
Ситуацията беше много напечена, та чак на тигърчето му се подпали опашката.
То много се уплаши за своя скъп приятел и побърза да отиде при стария Мечо, в стария плетен кош, за да иска съвет.
– Мечо, Мечо – запъхтяно завика тигърчето – Тео има темпера, голяма, голяма темпера, какво да правим?
– Каквооо, каква на цвят темпера, сънено разтърка очи Мечо?
– Ми, ми – обърка се тигърчето. Мисля, че червена темпера – защото целият гори.
– Как така гори? – стресна се почти събуден Мечо – Пожар, къде има пожар?
Точно в този момент прелиташе и пиратът папагал, който само това и чакаше, за да нададе боен вик из цялата стая:
– Пожааар! Пожаар! – крещеше папагалът.
В мигом наскачаха цял куп бели великденски зайчета, които почнаха да тичат панически насам натам. Розовото прасе пищеше, защото се беше заклещило в една кутия за бисквити.
Настана голяма суматоха. Мечо обаче най-накрая се събуди и най-накрая разбра, че Теодор лежи в креватчето си и не може да стане.
– Аааа, най-накрая каза той – какво си се разпищял – кажи, че Теодор е болен. – смъмри го той. – Темпера, та темпера! Ти въобще знаеш ли какво значи червена темпера?
– Неее... точно, но определено е нещо страшно. – още по-ужасено отвърна тигърчето.
– Темпера е да бягаш по-бързо като има пожар, – отбеляза, почти прелитайки над тях едно еленче.
– Нищо подобно! Червена темпера е вид червена боя.
– Ъ? – учуди се тигърчето.
– Теодор има темпетатура, – докладва клатушкайки се едно оранжево пате – току- що чух мама Лили да вика доктор, защото има 39-та степен на темпетатура.
– Леле! – загря веднага тигърчето. – Идват онези със спринцовките! Това е по-лошо от пожар.
– Помооощ! Помоощ! – тигърчето задърпа мечото за ръкава и се опита да си пробие път през пищящите, бягащите, грухтящите, сумтящите, подскачащите и пърдящи животни.
Тигърчето едва успя да дотича при своя приятел и видя, че в стаята влиза докторът.
Чу как мама Лили обясни, че детето й има много висока температура. Видя колко уплашена изглеждаше тя и как докторът вади едни големи слушалки и съвсем ошашавен чу, че веднага трябва да отидат в болницата. Тео се страхуваше от болници, от бели престилки и от бели чаршафи дори, но реши, че за своя приятел е готов на всичко. Дори целият да скочи в торбата за болницата! И без да мисли го направи.
Той беше истински приятел.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град