За учители

Начало | За учители | С 500 лева повече заплата и 200 лева за наем ще получават учители, които работят в проблемни области

С 500 лева повече заплата и 200 лева за наем ще получават учители, които работят в проблемни области

Аз детето | 2019-10-03

С 500 лева повече заплата и 200 лева за наем ще получават учители, които работят в проблемни области

С 500 лева ще бъде увеличена заплатата на учителите, които решат да работят в училища с проблемни области, включително – с ученици, които имат ниски образователни резултати или нисък статус. Тези педагози ще имат право и на 200 лв. месечно допълнително за разходи за наем в продължение на 12 месеца. Парите са предвидени по Национална програма „Мотивирани учители“, актуализирана преди няколко дни от Министерския съвет. Досега месечната сума над заплатата беше не 500 лв., а 300 лв.

Програмата разширява възможностите за включване на специалисти в едногодишните обучения за придобиване на професионална квалификация „учител“ за всеки един от учебните предмети –математика, информатика и информационни технологии, чужди езици, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Вече ще се допускат и кандидати с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ освен специалисти със степен „магистър“.

До 10 дни от публикуване на изменението на програмата на официалния сайт на МОН ще се приемат документи на кандидатите за допускане до процедурата по подбор. Национална програма „Мотивирани учители“ е създадена, за да бъдат подкрепени училищата чрез комплекс от мерки за осигуряване на квалифицирани и мотивирани педагогически специалисти за справяне в реалната училищна среда. Удължава се и срокът за кандидатстване по програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“. Това ще става до 15 октомври 2019 г. включително като продължителността на подадените в този срок и евентуално одобрени проекти за финансиране ще бъде до края на учебната 2019/2020 година.

Правителството прие и решение за предоставяне на средства от Държавния фонд „Земеделие“ по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер на 541 546 лева, съобщи пресслужбата на кабинета. Така ще се даде възможност за разплащане на извършени доставки по схемата „Училищен плод“ през учебната 2018/2019 г. в 155 училища и детски градини. Министерският съвет одобри 2 295 530 лева за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Успяваме заедно“, „Заедно за всяко дете“ и „Без свободен час“ за 2019 г. За НП „Ученически олимпиади и състезания“ се отпускат 1 271 399 лв. за финансиране на одобрените проекти на 221 училища. С тях ще се финансира провеждането на допълнителна работа с ученици за подготовка за олимпиади и осигуряване на условия за участие на ученици в национални олимпиади и състезания. В допълнителното обучение, провеждано от 961 учители, са включени 8647 ученици.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град