новини детски

Начало | новини детски | И отново учебна година под знака на COVID-19, какви са плановете за нея

И отново учебна година под знака на COVID-19, какви са плановете за нея

Аз детето | 2021-08-18

И отново учебна година под знака на COVID-19, какви са плановете за нея

За съжаление отново стигнахме до този момент: да се чудим какво и как ще се прави, дали ще се ходи на училище! Това засяга всички: и вас и родителите ви, че даже и баба и дядо! За щастие също и Народното събрание и имаме не само отговори, но и цял дълъг план! Министърът на образованието и науката Николай Денков представи пред Народното събрание мерките, които се предвиждат да засегнат детските градини и училищата при нова вълна от COVID-19. Според разработения план на МОН към дистанционна форма на обучение ще се преминава само в краен случай при тъмночервено ниво на заболеваемост.

В министерството са разработили насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка.

Осигуряване на условия за преминаване към обучение в електронна среда само в краен случай и най-вече на локален принцип – отделен клас, отделно училище или училища в отделно населено място.

Образователните институции в цялата страна ще бъдат затваряни само при крайна необходимост – при тъмночервено ниво на заболеваемост.

Разработени са четири варианта за работа на училища, детски градини и центровете за подкрепа на личностното развитие през новата учебна година. Те са на база на здравните показатели за заболеваемостта и според сценариите на Министерството на здравеопазването за развитие на пандемията.

При зелен сценарий със заболеваемост по-ниска от 100 човека на 100 000 и при жълт сценарий от 100 до 250 на 100 000 души образователните институции ще работят, спазвайки насоките на МОН и Здравното министерство за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. И при двата варианта при единични случаи на деца и педагогически специалисти с COVID-19 след предписание на районните здравни инспекции се карантинира цялата паралелка и децата учат електронно. Ако само един ученик е карантиниран, като контактен, само за него директорът организира електронно обучение.

При второ ниво на заболеваемост ако в училище или в център за подкрепа на личностно развитие има 15% отсъстващи деца заради COVID-19, или процентът на заболели учители и персонал е твърде висок, може да се премине към обучение в електронна среда в конкретното училище или център. Това става с аргументирано предложение на директора до образователния министър след решение на педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет на училището. Към дистанционно обучение преминават първо учениците от 8 до 12 клас, а при влошаване на епидемичната ситуация и учениците от 5 до 7 клас, включително. Най-малките деца до 4 клас учат онлайн само в краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи.

При заболеваемост от 250 до 500 на 100 000 в т. нар. червен сценарий училищата работят по график за преминаване към електронно обучение. Мерките за отделни случаи на училища с COVID-19 са идентични с тези от зеления и жълтия сценарии. Ако броят заразени ученици и персонал в присъствените паралелки нараства, тогава директорът на училището предлага на министъра то да премине към електронно обучение. В този случай трябва да се осигури максимално присъствено обучение на учениците със специални образователни потребности.

Ако 14-дневната заболеваемост надхвърли 500 на 100 000, т. е. тъмночервен сценарий, всички ученици ще учат от дистанция. Остава възможността за дистанционно обучение на отделни ученици по здравословни причини, удостоверени с медицински документ. Освен това ученик може да премине към електронно обучение за повече от 30 дни по желание на родителите и след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието. Разрешение се дава на базата на информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на конкретния ученик. Задължително е избралите да се обучават дистанционно да обезпечат сами електронното си обучение.

За детските градини се предвижда затваряне само в краен случай. При влизане на страната в тъмночервения сценарий ще могат да работят детските заведения със 100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия.

Предвиждат се специални мерки за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. Тази група ще преминава към дистанционно обучение само в краен случай, а ако това се наложи, ще се търси възможност за индивидуални консултации и индивидуални терапевтични занимания.

Служебният министър обясни относно друг въпрос на депутатите, че за безпроблемно обучение в електронна среда МОН ще осигури недостигащите 40 000 електронни устройства. „Вече са поръчани 15 500 преносими компютъра по действащи договори и се очаква те да пристигнат в училищата до края на септември. Миналата седмица обявихме обществена поръчка за 24 500 таблета, които ще бъдат доставени през октомври. Работим и за гарантирането на достъп на всички ученици до интернет и осигуряваме методична помощ на учителите за развитие на дигиталните компетентности и за разработването на онлайн уроци“, обяви министър Николай Денков.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град