За родители

Начало | За родители | Еднократните помощи за раждане на дете се увеличават с 50%

Еднократните помощи за раждане на дете се увеличават с 50%

Аз детето | 2024-01-12

Еднократните помощи за раждане на дете се увеличават с 50%

Еднократните помощи за раждане на дете се увеличават с 50%. Помощта се изплаща без доходен критерий за всяко родено живо дете, което не е настанено за отглеждане извън семейството. За това информира Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в официалната си фейсбук страница. Новите размери са в сила от началото на 2024 г. За първо дете сумата е 375 лв., за второ – 900 лв., за трето – 450 лв. За четвърто и всяко следващо дете сумата е – 300 лв. Заявление се подава до три години от раждането. Независимо кога е подадено заявлението, помощта се изплаща в размера, определен за годината на раждане на детето.

С 200 лв. се увеличава и доходът за месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование. Семействата със среден месечен доход на човек до 710 лв. могат да получат 50 лв. за едно дете; 110 лв. за две деца; 165 лв. за три деца и 175 лв. за четири деца. За всяко следващо дете в семейството помощта расте с 20 лв. Семейства със среден месечен доход на човек от 710.01 лв. до 810 лв. имат право на 80% от помощта. Очаква се подкрепа да получават средномесечно 422 000 деца, посочват от МТСП.

Увеличава се и доходът за еднократна помощ при бременност и за месечни помощи за отглеждане на дете до 1 г. Семейства със среден месечен доход на човек до 810 лв. могат да получат 225 лв. еднократна помощ при бременност и 200 лв. месечни помощи за отглеждане на дете до 1 г. „Помощта се отпуска на бременни и майки, които нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване“, уточняват от министерството.

Друга промяна, която е факт от началото на новата година, е увеличението на месечните помощи за деца с трайни увреждания. Повишение има и при размерите на месечните помощи за деца с трайни увреждания, настанени в професионални приемни семейства.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град