За родители

Начало | За родители | Децата от предучилищните групи също ще могат да отсъстват до 15 дни по семейни причини

Децата от предучилищните групи също ще могат да отсъстват до 15 дни по семейни причини

Аз детето | 2024-04-09

Децата от предучилищните групи също ще могат да отсъстват до 15 дни по семейни причини

След увеличаването на отсъствията на учениците по семейни причини до 15 дни, Министерството на образованието и науката предлага промяната и за децата в предучилищните групи. Бъдещото изменение предвижда децата от предучилищните групи в детските градини да отсъстват до 15 дни по семейни причини. В момента максималният брой разрешени отсъствия от детска градина по семейни причини е 10 дни. С увеличаването им на 15 ще се синхронизират изискванията към децата в предучилищните групи и учениците.

Проектът за изменение на Наредбата за предучилищното образование е публикуван за обществено обсъждане до 8 май, а краят на учебната година за предучилищните групи е 31 май. С изменението на Наредбата за приобщаващото образование през март се даде възможност учениците да отсъстват до 15 дни в рамките на една учебна година с мотивирано, писмено заявление от родител до класния ръководител.

По този начин родителите могат самостоятелно да решават кога децата им да отсъстват от училище в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и др.

От МОН искат да дадат същата възможност и за детските градини. Извън отсъствията по семейни причини децата, посещаващи задължително детска градина, могат да отсъстват и за времето на училищните ваканции за съответната година, както и по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, поясняват от министерството.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град