За да е по-лесно в училище

Начало | За да е по-лесно в училище | От следващата учебна година въвеждат тест тип SAT за десетокласниците

От следващата учебна година въвеждат тест тип SAT за десетокласниците

Аз детето | 2021-09-28

От следващата учебна година въвеждат тест тип SAT за десетокласниците

От следващата учебна година външното оценяване в края на 10-и клас може да бъде под формата на тестове тип SAT – т. е. освен математически и езикови познания, да оценява и наученото от съответния ученик и по останалите общообразователни предмети, пишат от „Монитор“. Това става ясно от обнародвани в последния брой на „Държавен вестник“ промени в Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Според измененията националното външно оценяване в края на десети клас през учебната 2022/2023 г. може да се провежда и под формата на интегрални тестове, като на изпитите по БЕЛ или математика бъдат включени и упражнения по други учебни предмети. Дали в матурата по български език ще влизат и задачи по биология, история или информационни технологии, а по математика – по химия и физика или други изучавани в първи гимназиален етап предмети, ще става ясно със заповед на образователния министър, която той ще издава преди старта на всяка учебна година.

По този начин от 2022/2023 за националното външно оценяване на десетокласниците има два варианта. При първия, както и досега, те ще държат теста по български език и литература, който включва задачи с избираем отговор, с кратък свободен отговор и за създаване на текст. А миниматурата по математика включва задачи с избираем или със свободен отговор. Във втория случай обаче тестовете ще са интегрални и единият или и двата изпита ще включват упражнения и по други предмети. Учениците обаче ще знаят за всяка задача дали трябва да използват знанията си от часовете по история, биология, химия, изобразително изкуство или друг предмет. „Когато тестът по ал. 10 (бел. р., НВО в 10-и клас) интегрира няколко учебни предмета и чрез националното външно оценяване се измерват и други ключови компетентности извън компетентностите в областта на българския език, съответно – на математиката, придобити в класовете от етапа, за всяка от задачите се определя основният учебен предмет, към която ще се отнесе резултатът“, се уточнява още в промените на наредбата. В заповедта на министъра ще бъде определен и форматът на конкретния тест и какъв тип задачи ще включва.

Възможността за провеждане на интегрален тест от следващата учебна година на изпита в четвърти и седми клас бе регламентирана в наредбата още миналия септември. Така всички национални външни оценявания от следващата учебна година могат да бъдат или под формата на интегрални тестове, или само по БЕЛ и математика. Остава обаче да бъдат представени моделите на новите варианти на изпитите, за да не бъдат изненадани учениците и техните преподаватели и родители. Още от тази учебна година изпитите на четвъртокласниците, седмокласниците и десетокласниците ще бъдат оценявани по еднакъв начин. Промените в наредбата предвиждат оценките да бъдат записвани в точки, с точност до 0,01, като максималният брой точки да е 100. Досега четвъртокласниците и десетокласниците можеха да изкарат максимум 50 точки, но те бяха приравнявани по различен начин. За малките ученици в оценка по шестобалната система, за големите – като процент от максималния брой точки.

Photo by Green Chameleon on UnsplashКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град