новини детски

Начало | новини детски | Нови критерии и система за изпитване по физическо въвежда МОН, която ще е за всички ученици

Нови критерии и система за изпитване по физическо въвежда МОН, която ще е за всички ученици

Аз детето | 2019-05-03

Нови критерии и система за изпитване по физическо въвежда МОН, която ще е за всички ученици

Изцяло нова система на изпитване по предмета „Физическо възпитание и спорт“ въвежда Министерството на образованието и науката за всички ученици от първи до дванадесети клас. Новата система за оценяване на физическата дееспособност включва тестове, покриване на нормативи, нови оценъчна скала и методика за измерване и оценяване на двигателните способности на учениците. Тя е все още проект, публикуван от Министерството на образованието и науката за едномесечно обществено обсъждане. Очаква се да влезе в сила тази есен, от учебната 2019/2020 година. Разработена е от Националната спортна академия „Васил Левски“ след изследване сред 9050 ученици на възраст от 6 до 18 г. в 27 средни училища в 22 града, предложени от Център за оценяване в предучилищното и училищното образование и със съдействие на учители, директори и експерти в системата на училищното образование.

Новата система ще замени прилагането на въведените през 1992 г. и 1995 г. подобни методики за оценяване. Използваните в момента тестове за измерване на физическите качества на учениците „Бягане на 300 м“ за момичета, „Бягане на 600 м“ за момчета, „Изправяне от тилен лег (коремни преси)“ за момичета, тестовете за пъргавина и за двата пола няма да се включват в новата система.

Тестовете ще са практически и се провеждат като текущи изпитвания за не по-малко от два учебни часа в началото и края на учебната година с отчитане на индивидуалния прираст в постиженията на ученика, пише в проекта. Степента на напредъка в резултатите на ученика в рамките на учебната година ще се измерва въз основа на разликата от постигнатите резултати от тестовете в началото и края на учебната година. Ученикът ще изпълнява 5 контролни упражнения (тестове), които служат за оценка на равнището на основните му двигателни качества – бързина, взривна сила на долните крайници, взривна сила на горните крайници и торса, издръжливост и ловкост. Тестовете са: бягане на 30 м, скок на дължина от място, хвърляне на плътна топка с две ръце над глава, бягане на 200 м и тест за ловкост.

За провеждането им няма да е необходима специална материална база. До тестове няма да се допускат ученици без спортна екипировка. Такива няма да се провеждат при неподходящи атмосферни условия или при температури на въздуха под 10 и над 25 градуса. Окончателната годишна оценка ще се оформя като средноаритметична от петте контролни упражнения. Ако ученик не е минал и петте теста, няма да получи годишна оценка.

В системата не са включени тестове за учениците със специални потребности, от тях няма да се изисква покриването на критериите, а ще се преценява какъв е напредъкът им от последното измерване. Разбира се, от оценяването ще бъдат изключени и децата, които са освободени от физическо по здравословни причини.

Самите тестове ще са следните:

1. БЯГАНЕ НА 30 м

Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години. Място за провеждане: на равна площадка с неплъзгава твърда или твърдоеластична настилка с дължина не по-малко от 40 м. Стартиране: от висок старт, броят на стартиращите ученици се определя в зависимост от броя на пътеките за бягане и от възможностите за едновременно измерване на повече ученици. Стартиращите ученици са на разстояние 1 м от стартовата линия в изходно положение основен стоеж. Учителят, който е на финалната линия с високо вдигната ръка, подава командата „По местата“, при което стартиращите ученици се придвижват до стартовата линия и заемат положение за висок старт. Учителят подава командата „Старт“ със свирка или с думите „старт“, като едновременно с това сваля вдигнатата си ръка надолу. Измерване: с точност до 0.01 сек (например 5.32). Ученикът има право само на един опит.

2. Скок на дължина от място с два крака

Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години. Място за провеждане: на равна площадка с неплъзгава твърда или твърдоеластична настилка. По посоката на скока е разпъната ролетка. Изходно положение: стоеж, краката са на ширина на раменете, пръстите на краката докосват начертана линия, ръцете са повдигнати нагоре-напред, изправени в лактите Изпълнение: ученикът замахва едновременно с двете ръце, еднократно надолу-назад, след което изпълнява бързо махово движение с ръцете напред-нагоре и отскача едновременно с двата крака. Приземяването се извършва едновременно на двата крака. Измерва се разстоянието от линията на отскачане до мястото на докосване на петите на краката върху опората. Измерване: с точност до 1 см (например 235). Ученикът има право на два опита, като се записва по-добрият резултат.

3. Хвърляне на плътна топка

Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години. (от 6 до 10 г. – с тегло 1 кг, от 11 до 18 г. – с тегло 3 кг.) Място за провеждане: на равна площадка с неплъзгава твърда или твърдоеластична настилка. По посоката на хвърляне е разпъната ролетка. Нулата на ролетката е на линията на хвърляне. Изходно положение: стоеж, краката са на ширина на раменете, пръстите на краката докосват начертана линия, дланите на ръцете обхващат плътно топката отстрани-отзад с леко разтворени пръсти, топката се намира високо над и малко пред главата. Изпълнение: ученикът отвежда еднократно тялото и ръцете силно назад и изхвърля топката напред и нагоре. Измерва се разстоянието от линията на хвърляне до мястото на докосване на топката върху опората. Не се разрешава преминаването пред линията на хвърляне след излитането на топката във въздуха. Измерване: с точност до 1 см (например 7.35). Ученикът има право на два опита, като се записва по-добрият резултат.

4. Бягане на 200 метра (совалково бягане)

Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години. Място за изпълнение: на равна площадка с неплъзгава твърда или твърдоеластична настилка с коридор/ри с дължина 50 м и широчина 1.22 – 1.25 м. Стартиране: от висок старт, броят на стартиращите се определя от броя на наличните коридори и от възможностите за едновременно измерване на повече ученици. Подавани от учителя команди: „По местата“ и „Старт“. Изпълнение: стартиращите ученици са на разстояние 1 м от стартовата линия в изходно положение основен стоеж. Учителят, който е на старт-финалната линия, подава командата „По местата“, при което стартиращите ученици се придвижват до стартовата линия и заемат положение за висок старт. Учителят подава командата „Старт“ със свирка или с думата „старт“. Учениците бягат през цялото време в собствен коридор (фиг. 4). В края на всеки 50 м, те докосват със стъпалото на единия крак линията, маркираща края на 50-метровото разстояние, обръщат се на 180 градуса и продължават бягането в същия коридор. Финиширането е на мястото на старта, след като са пробягани четири дължини по 50-метрови отсечки. Измерване: с точност до 0.01 сек (например 46.35). Ученикът има право само на един опит.

5. Тест за ловкост (Т-ТЕСТ)

Изпълнява се от: всички ученици на възраст от 6 до 18 години. Място за изпълнение: на равна площадка с неплъзгава твърда или твърдоеластична настилка. Необходими уреди: 4 гумени или дървени обръча с диаметър 15 – 20 см и с дебелина 2 – 3 см, 4 тенис топки. Обръчите са разположени под формата на буквата „Т“.

5. Във всеки обръч има по една тенис топка

Изпълнение: ученикът застава зад обръча на мястото на старт-финала в изходно положение основен стоеж. При сигнал „Старт“ се навежда, взима топката и се придвижва към останалите обръчи по посоката, указана на фиг. 5 с цифри от (1) до (6). От всеки следващ обръч ученикът взима намиращата се в него топка и оставя тази, която носи. Измерването спира в момента, в който топката докосне полето на обръча на старт-финала.

За оценка на резултатите от тестовете чрез определяне на интервали по шестобалната система с преминава през следните стъпки:
1. Определя се оценката по шестобалната система в зависимост възрастта и пола на учениците. Например: ученик на 12 г. е постигнал резултат в бягането на 30 м – 6.14 сек. Според дадените от МОН таблици за възраст и пол и установяваме, че оценката, която ще получи ученикът е Добър 4.
2. Изчислява се окончателната оценка на физическа дееспособност като средноаритметична оценка от оценките по отделните тестове.

Всички нормативи, определени от МОН по възрасти за момчета и за момичета можете да видите тук!Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град