За учители

Начало | За учители | COVID-19: насоки за защита на децата и безопасната работа на училищата

COVID-19: насоки за защита на децата и безопасната работа на училищата

Аз детето | 2020-03-12

COVID-19: насоки за защита на децата и безопасната работа на училищата

p> Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК), УНИЦЕФ и Световната здравна организация (СЗО) излязоха с препоръки в помощ на предпазването на децата и училищата от разпространение на вируса COVID-19. Насоките съдържат особено важна информация и практически списъци за проверка за безопасност в училищата, както и съвети към националните и местните органи за това как да се адаптират и да реализират планове за работа на образователните заведения в извънредна ситуация.

В случаите, когато се налага затваряне на училища, насоките съдържат препоръки за ограничаване на възможните отрицателни последствия за обучението и благосъстоянието на децата. За това е необходимо да бъдат изработени ефективни планове за осигуряване на непрекъснат учебен процес, включващи възможности за учене от разстояние, стратегии за онлайн образование и радиопредавания с образователно съдържание, както и достъп до основни услуги за всички деца. Тези планове следва да включват и необходимите мерки за бъдещото безопасно отваряне на училищата.

По отношение на училищата, които остават отворени, с цел децата и техните семейства да бъдат защитени и информирани, се призовава:

 • На децата да бъде предоставена информация за това какво да направят, за да се защитят;
 • За насърчаване на най-добрите практики за миене на ръцете, поддържане на хигиена и осигуряване на хигиенни материали;
 • За почистване и дезинфекция на училищните сгради, и особено на източниците на вода и санитарните помещения;
 • За подобряване на проветрението и вентилацията.

Макар че насоките са предназначени за държави, където вече има потвърдени случаи на предаване на вируса COVID-19, те са приложими във всякакъв контекст. Образованието може да насърчи учениците да станат застъпници за мерки за превенция и контрол на заболяванията у дома, в училище и в тяхната общност, като разговарят с други хора за това какви мерки трябва да се вземат за предотвратяване на разпространението на вируса.

Поддържането на безопасната работа на училищата или отварянето на училища след период, през който те са били затворени, изисква да бъдат отчетени множество фактори, но ако бъде подготвено добре, може да способства за подобряване на общественото здраве. Например насоките за безопасни училища, въведени в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне по време на епидемията от болестта, предизвикана от вируса ебола между 2014 и 2016 г., помогнаха за предотвратяване на предаването на вируса в училищата.

УНИЦЕФ призовава училищата, независимо дали са отворени или помагат на своите ученици чрез обучение от разстояние, да предлагат на учениците цялостна подкрепа. Училищата следва да предоставят на децата изключително важната информация за миенето на ръцете и други мерки, които те трябва да вземат, за да защитят себе си и своите семейства; да организират подкрепа за психичното здраве и да съдействат за предотвратяване на заклеймяването и дискриминацията, като насърчават учениците да са толерантни едни с други и да избягват използването на стереотипи, когато говорят за вируса.

Новите насоки съдържат и полезни съвети и списъци за проверка за родителите и лицата, които полагат грижи, както и за самите деца и ученици. Препоръчаните действия включват:

 • наблюдение на здравето на децата и спирането им от посещаване на училище, ако се разболеят;
 • насърчаване на децата да задават въпроси и да изразяват своята загриженост;
 • кашляне или кихане в кърпичка или в сгъвката на лакътя, както и избягване на докосването на лицето, очите, устата и носа.


 • Коментари
  0 коментара
  Коментирай
  Име*
  Фамилия
  Възраст
  Град