За учители

Начало | За учители | Сдружение за споделено учене „ЕЛА“ пуска новата си обучителна онлайн платформа с безплатен достъп за учителите през следващите две седмици

Сдружение за споделено учене „ЕЛА“ пуска новата си обучителна онлайн платформа с безплатен достъп за учителите през следващите две седмици

Аз детето | 2020-03-20

Сдружение за споделено учене „ЕЛА“ пуска новата си обучителна онлайн платформа с безплатен достъп за учителите през следващите две седмици

Като знак на съпричастност към огромните усилия, които българските учители полагат, Сдружение за споделено учене ЕЛА (доскоро Център за приобщаващо образование) пуска БЕЗПЛАТНО новата си обучителна платформа e-learn.ela-bg.eu до 2 април 2020 г.

Обучителната платформа на Сдружение за споделено учене ЕЛА е с пет онлайн обучителни курса за учители: „Запознаване с приобщаващото образование“, „Изграждане на приобщаваща училищна среда: Принципи и практики“, „Партньорство с родителите“, „Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител“ и „Преподаване с разбиране. Как да подкрепим учениците в прогимназиален етап“.

Курсът „Запознаване с приобщаващото образование“ е в подкрепа на всички, които са ангажирани с образованието искат да изследват собствените си нагласи, да проверят знанията си за приобщаващото образование и да придобият нови такива. Курсът бе пуснат за първи път през 2016 година на сайта Приобщи.се, като 2 659 човека са се записали за него, а 1 285 са го завършили. Преди включването му в новата платформа курсът бе обновен.

В центъра на „Изграждане на приобщаваща училищна среда: Принципи и практики“ е методологията за изграждане на приобщаваща среда, наречена Модел “Едно училище за всички“, и нейното прилагане в практиката. Курсът въвежда в принципите на училищното организационно развитие и промяна, които са в основата на изграждането на приобщаваща училищна среда, както и в теоретичните и практически измерения на Модела „Едно училище за всички“. Обучението за работа по Модела включва запознаване с основните принципи за успешното му прилагане и практическа работа с инструментите за въвеждането му в училище. Курсът е предназначен за директори, учители и училищни екипи, които искат да работят активно и целенасочено по посока изграждане на приобщаваща среда.

Курсът „Партньорство с родителите“ има за цел да подкрепи учителите в изграждането на по-пълноценни партньорски отношения с родителите. Той дава информация за често срещани родителски поведения, които представляват предизвикателство в работата на всеки учител, предлага психологически обяснения, нови подходи, различни перспективи на мислене и принципи, следването на които би могло да улесни ежедневната работа с родителите.

Курсът е предназначен за учителите от всеки образователен етап. Подходящ е и за директори, заместник-директори, педагогически съветници, училищни психолози, ресурсни учители, студенти по педагогика и специална педагогика.

Курсът „Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител“ има за цел да подкрепи учителите в мисията им да научат учениците да четат, пишат и смятат, да ги мотивират, да им помагат да растат уверени в способностите си, да се чувстват част от общност, която ги приема и подкрепя. Докато изпълняват тази мисия, учителите често виждат много знаци за проблеми и затруднения. Бихме искали с този курс да улесним тяхното своевременно и правилно улавяне и разчитане. Важен аспект от процеса на учене е и емоционалното развитие на учениците. Затова в рамките на този курс е отделено специално внимание на емоционалното благополучие, както и техники, с които учителите могат да го подпомогнат. Курсът е предназначен преди всичко за учители в начален етап, като би бил полезен и за учители ЦДО, ресурсни учители, студенти по педагогика и по специална педагогика.

Целта на курса „Преподаване с разбиране. Как да подкрепим учениците в прогимназиален етап“ е да подкрепи учителите, които работят с ученици в т.нар. „трудна“ възраст – годините между 11 и 14. Курсът дава информация как емоциите влияят на ученето и защо е важно учениците да умеят да ги разпознават и управляват. Запознава със значимостта на поставянето на детето в центъра на образователния процес и подпомага планирането на преподаването спрямо силните и слабите му страни. Отговаря на въпросите защо е важно да се насърчават учениците да бъдат рефлексивни към собственото си учене и как могат да бъдат окуражени да използват подходящи стратегии, за да подобрят ефекта от ученето си.

Курсовете също са подходящи и за специалисти, студенти, родители и всички, които искат да обогатят знанията си по темите. Тези обучения отразяват опита на Сдружението в работата му с над 200 училища през последните 20 години, както и работата по Модел Едно училище за всички, изграден с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Курсовете са разработени от експерти в Сдружение ЕЛА и са тествани от учители и директори. Разработени са благодарение на финансовата подкрепа от Фондация „Америка за България“. Курсовете, взети самостоятелно, не носят кредити, тъй като са с неприсъствена форма за обучение (според НАРЕДБА № 15 на МОН), но могат допълнително (до м. септември 2020 г.) да бъдат комбинирани с някои от присъствените ни платени обучения и по този начин учителите могат да получат кредит за преминато пълно обучение от 8 присъствени и 8 неприсъствени часа. За повече информация пишете на office@cie-bg.eu

За да изберете своя или своите курсове трябва да се регистрирате на платформата. Всеки регистриран има възможност да види и демо на обученията, както и да получи повече информация за всеки курс.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град