новини детски

Начало | новини детски | Отново на училище: всички се връщат в класните стаи от 31 май

Отново на училище: всички се връщат в класните стаи от 31 май

Аз детето | 2021-05-19

Отново на училище: всички се връщат в класните стаи от 31 май

От 31 май се разрешава присъственият учебен процес на всички ученици. Това гласи нова заповед на министъра на здравеопазването от вторник. От същата дата се допуска и провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда. Досега само малките ученици до IV клас имаха постоянен присъствен процес, а тези между V и XII клас се въртяха на присъствено и неприсъствено обучение по график.

Краят на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година за учениците от различните класове е както следва:

  • 14.05.2021 г. – XII клас
  • 23.06.2021 г. – І – III клас
  • 30.06.2021 г. – IV – XІ клас
  • 30.06.2021 г. – V – VІ клас 14.07.2021 г. – Х – XI клас
  • 28.07.2021 г. – XI клас

Вторият учебен срок за учениците от първи до трети клас приключва на 23 юни 2021 г., а за четвърти до шести клас – на 30 юни 2021 г. Учебната година обаче се удължава реално само за малко над 300 училища, които в края на 2020 г. са прекъснали временно обучението на учениците от първи до шести клас. Вместо редовни учебни часове в електронна среда тогава те са предлагали извънкласни и проектни дейности и/или подкрепа за преодоляване на трудности при усвояване на материала. Останалите училища могат да използват допълнителните две седмици за учениците от четвърти до шести клас и съответно три седмици за учениците от първи до трети клас по два начина: за задължителни занимания за децата с необходимост от наваксване на учебен материал; за извънкласни дейности по интереси за останалите ученици, участието в които е по желание на родителите. Всяко училище ще публикува на сайта си график за планираните дейности до официалния край на втория учебен срок.

Заниманията с деца, които надхвърлят предвидения преподавателски норматив, трябва да бъдат платени на учителите в рамките на делегираните бюджети на училищата, по проекти и/или чрез общинските програми за стимулиране на дейности и изяви на учениците.

Документите за завършен клас или етап на обучение ще бъдат издадени най-късно до седем дни от края на срока, независимо че учебните дни за съответния випуск в конкретно училище може да са приключили по-рано. Четвъртокласниците ще получат удостоверенията си за завършен начален етап на основно образование на 1 юни 2021 г., за да имат възможност да кандидатстват в гимназии с профилите „Математика“ и „Природни науки“, информират от МОН.

Photo by note thanun on UnsplashКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град