Космос

Начало | Космос | Какво са астероидите?

Какво са астероидите?

Аз детето | 2014-10-20

Какво са астероидите?

Космосът е пълен с интересни обекти и не говорим само за планетите. Има още много красиви, невероятни, а понякога дори и леко опасни обекти, които учените с интерес наблюдават и изучават и до днес. Тези обекти никога не спират да ни изненадват и притесняват, когато решат, че трябва да ни дойдат нагости например. Точно такива обекти са астероидите. Те често идват близо до Земята, затова е добре и да знаем какво са. Може би вече сте чували какво точно са кометите, ако не можете да прочетете тук. Е, точно това са и астероидите, или почти същото.

Кометите и астероидите са останки от небесните тела образувани по време на формирането и на Слънчевата система. Много често, когато мислим за нея ние си представяме единствено планетите и техните спътници и естествено Слънцето. Но в Слънчевата система има много повече небесни тела. Тя буквално е наводнена с по-малки обекти, като астероидите и кометите.
Астероид се нарича всяко небесно тяло имащо неправилна каменоподобна форма с различни размери: от няколко метра до хиляда километра. Астероидите, метеоритите и другите подобни са съставени от метали (основно желязо и никел) и скални образования. Преводът на латинската дума за астероид означава „като звезда“. Това име астероидите са получили заради приликите си със звездите при наблюдението им с телескопи.  По-голямата част от известните на астрономите астероиди се намират в т. нар. Главен астероиден пояс, който се намира между орбитите на Марс и Юпитер. Някои от тях могат да напускат това място движейки се по силно елипчична (разтегната) орбита около Слънцето. Има и още един малко по-незначителен пояс в нашата Слънчева система, който се намира в близост до орбитите на Наптун и Плутон. Той се нарича Койпера. Но какво всъщност представляват тези пояси? Астероиден пояс се нарича всяко място в което има голяма концентрация на астероиди. Счита се, че планетите в Слънчевата система са се формирали през първите няколко милиона години от съществуването ѝ чрез "кондензация" на материал от първичната слънчева мъглявина в протопланети. Впоследстивие голяма част от протопланетите са се сблъскали и формирали значително по-големи тела, като например съвременните земеподобни планети и ядрата на газовите гиганти.
В областта на астероидния пояс силната гравитация на Юпитер е попречила на протопланетите да формират голямо тяло и те са останали в слънчева орбита. Поясът може да се разглежда само до известна степен като остатък от ранната Слънчева система, поради измененията на физическите условия, които е претърпял. Според някои хипотези астероидния пояс е остатък от планетата Фаетон, която е била разрушена. За разлика от астероидния пояс, за поясът на Кайпер се счита, че се е променил много малко от зараждането на Слънчевата система.

Почти всички астероиди са с неправилна форма, с изключение на някои, които имат приблизително сферична форма. Астрономите са открили повече от 150 астероида, които имат малки спътници (някои имат по два спътника). Съществуват и двойни астероиди, т.е. две скалисти тела с приблизително еднакви размери, които се обикалят взаимно, както и тройни астероидни системи.
Астероида Ерос - Eros

Учените наблюдават астероидите, чиито орбити се пресичат с тази на Земята. Тези Близки до Земята Обекти могат да се определят като потенциална опасност за нашата планета. Заедно със зрителното наблюдение, радарите са важни инструменти в откриването и наблюдаването на тези потенциално опасни обекти. С помощта на радарите може да се определи орбитата на астероида, размерът му, формата и концентрацията на металите.
Космическият апарат "Галилео" на НАСА, прелетя покрай астероида Гаспра през 1991 г. и покрай Ида през 1993 г. "Дийп Спейс 1" и "Стардъст" също имаха близка среща с астероиди.
През 2005 г. Японският космически апарат "Хаябуса" кацна на астероида Итокава имайки за цел да вземе проби от повърхността. "Хаябуса" се завърна на Земята през юни 2010 г. със събраните проби, които са подложени на изследвания. "Хаябуса" е първият космически апарат, който благополучно кацна, взе проби от повърхността на астероид и излетя от астероида.

Астероидите могат да се сблъскат с доста неща: един с друг, със спътници и както разбрахте с планети. В резултат на сблъсък на астероиди, се образуват по-малки небесни тела – метеорити. В сблъсъка с планета или спътник астероидите оставят огромни дупки наречени кратери.

В средите на астрономите съществуват две най-популярни хипотези за произхода на астероидите. Според първата от тях, тези космически тела са фрагменти от вече съществуващи планети унищожени при сблъсък или експлозия. Според другата теория астероидите са се образували от останките на веществото, от което са се образували планетите от Слънчевата система.

Снимки: freeimages.com
 Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град