зоокът

Начало | зоокът | Какво да направим, ако намерим птичка бебе?

Какво да направим, ако намерим птичка бебе?

Аз детето | 2023-05-20

Какво да направим, ако намерим птичка бебе?

Често през пролетта и лятото се случва да видим малка птичка, паднала на земята или подскачаща наоколо, без родителите й да се забелязват наблизо. Това е напълно нормално. Родителите най-вероятно събират храна или пък я наблюдават някъде от скрито място. При редица видове птици е напълно естествено малките да напускат гнездата, преди да могат да летят, но това не означава, че те са в беда! Това е важен момент от жизнения цикъл на природата и човек не бива да се намесва в него. Затова най-правилното поведение е да се махнем колкото може по-бързо оттам. Освен че е в интерес на природата, това е и задължение на всеки съгласно Закона за биологичното разнообразие, който забранява безпокойството или улавянето на почти всички видове диви птици, които се срещат в България. Замисълът на законодателя е насочен не само към опазване на природата – досегът с дивата птица може да бъде опасен и за човека – много от птиците могат да пренасят различни заболявания.

Малките на совите напускат гнездата в много ранна възраст и за тях е нормално в продължение на седмици се придвижват и катерят по и около дърветата, без да могат да летят. За незапознатия човек те изглеждат като бедстващи, но всяко приближаване или улавяне може да предизвика нападение на скритите наблизо родители, които атакуват с нокти очите на неприятеля. Има немалко случаи на ослепени хора при подобна ситуация! Това е още една много сериозна причина да напуснем незабавно мястото, когато видим сова – бебе.

... намерим птица в опасност?
Преди всичко трябва да знаем, че невинаги, когато си мислим, че птицата е в опасност, това наистина е така. Все пак, ако намерим малка пойна птица (но не сова!) на оживена алея в парка или на друго опасно място, може да я преместим на безопасно място. Това трябва да стане максимално бързо и максимално близо до гнездото, за да могат родителите й да я намерят. Мястото може да е най-високия и дебел клон, който можем да достигнем, площадка, перваз или покрив на близка постройка, въобще – всякакво място, до което не би могъл да стигне наземен хищник. Във всички случаи обаче правилото е малките да бъдат оставени на грижите на родителите им. Преместването на малка птичка от естествената й среда води до намаляване на нейните шансове за оцеляване и би трябвало да се прилага само в краен случай.

... намерим ранена или пострадала птица?
Законът за биологичното разнообразие забранява улавянето и на ранени или пострадали птици от повечето видове, срещащи се в България. Всеки, който намери такава птица, трябва да съобщи това в най-близката Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), представител на РИОСВ съставя протокол и дава предписание какво да се прави с птицата. По закон грижата за тях може да се поеме само от един от двата оторизирани спасителни центрове в България Спасителният център за диви животни – Стара Загора и Зоологическа градина – София.

... дива птица е попаднала в голямо затворено помещение?
Нерядко диви птици (най-често пойни птици или сови) попадат в големи затворени помещения (складове, халета, хангари и др.) и не могат да излязат самостоятелно. Най-лесният начин е да се отворят всички възможни врати, портали, прозорци и птицата да се подплаши към тях, за да се измъкне от помещението. В по-високи помещения за подплашване и насочване на птицата към съответните изходи може да се използва една или повече телескопични въдици с прикрепено към края на пръчката флагче, като при необходимост насочването да се прави от няколко души. Ако птицата е пойна, хищна или от друг дневно активен вид, това е добре да се направи през деня, ако е сова – към края на деня.

... диви птици нанасят щети на сгради, съоръжения, реколта?
Случаите, в които птиците могат да причинят щети на човека, са крайно многообразни – от полудиви гълъби, цапащи фасадите на сгради, през скорци, „обиращи” черешите или полски врани, образуващи шумни и цапащи нощувки на градски площад, до сблъсквания на птици със самолети.

Универсален метод за решаване на проблема няма, всеки конкретен случай се нуждае от конкретно специфично действие. Принципът във всички случаи обаче е, че птиците следва да бъдат отпъждани, а не да се правят опити за изтребването им. Освен че е противозаконно, последното е и безрезултатно, защото ако няма отпъждащ фактор, на мястото на елиминираните, ще пристигнат нови. Съществуват многобройни техники, съоръжения и подходи при отпъждането на птиците. Те често са специфични за всеки вид, но най-общо могат да бъдат отделени в няколко групи.

В първата са т.н. визуални репеленти – това са добре познатите „плашила”, които доста съвършено може да имитират човек (облечени в истински дрехи витринни манекени, поставени на пружина и движещи се при вятър, манекени със специално движещи ги електронни устройства и т.н.). Към тях се отнасят и силуетите на хищни птици, залепени на стъкло или висящи на корда, също на дълга пръчка, забита в градина, нива или друга земеделска площ, където вятърът постоянно държи в движение силуета. Използват се и обемни макети на сови или хищни птици (трябва обаче да са изпълнени много точно и като форма, и като цвят), които се поставят там, където кацането на птици е нежелателно.

Тук се отнасят и разнообразните блестящи и движещи се предмети (огледалца, метални капачки, изрязани въртящи се пластмасови бутилки и т.н., но и съвременни балони или други съоръжения с отплашващ рисунък по тях) които, закачени на подходящите места, може да имат добър отпъждащ ефект.

Следват ги звуковите репеленти – записи на глас на тревога на определени видове птици, записи (или автентични източници на звук) на гърмежи („карбидни пушки” се използват в рибарниците за прогонване на рибоядни птици), запис на глас на хищна птица и др. Съществуват и ултразвукови и инфразвукови апарати с подобно действие, подробности за които могат да се видят в интернет.

Механичните препятствия също могат да бъдат различни типове. Сред тях са мрежите, опънати над охранявания обект или спуснати пред стената, малтретирана от кълвач, например, лесните за саморъчно правене линии тел със стърчащи нагоре телени елементи, които закрепени на перваза, не позволяват на гълъбите да кацат и т.н.

Много и най-различни подобни устройства и съоръжения могат да се видят и закупят чрез интернет (може да търсите bird control или bird repellents в Google). Важно е да се знае, че рядко някой от методите сам по себе си решава проблема, най-често ефект има комбинираното прилагане на различни методи. Има и случаи, когато за решаването на проблема е нужно разработването на специална стратегия, какъвто случай има с разрешаването на проблема за сблъскването на изтребители с птици в Израел, например. За търсенето на решение във всеки конкретен случай можете да да пишете или да се консултирате на телефоните на БДЗП.

Източник на информацията: Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) bspb.orgКоментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град