приказки от деца

Начало | приказки от деца | Ян Бибиян, Емил от Льонеберя и Пипи Дългото чорапче тръгват на училище

Ян Бибиян, Емил от Льонеберя и Пипи Дългото чорапче тръгват на училище

Маргарита Миткова | 2019-12-20

Ян Бибиян, Емил от Льонеберя и Пипи Дългото чорапче тръгват на училище

Емил, Ян Бибиян и Пипи са вече в трети клас. Те били известни в цялото училище със своите пакости. Ето какво се случило с тях през един учебен ден...

В час по математика, госпожата им поставила задача да си преговорят таблицата за умножение, но нашите герои не я знаели и се чудели какво да правят, ако тя реши да ги изпита. И ето, че Емил от Льонеберя бил извикан отпред на дъската, за да реши колко е едно умножено по едно. Той мислил, мислил, дълго се чесал по русата коса, която започнала да се поти под „шапкътъ“ му и отговорил, че е шест. Госпожата му казала да си седне на мястото и извикала Ян Бибиян. Неговата задача била колко е три умножено по три. Той без да се замисли отговорил, че е десет.

Госпожата, която започнала вече да нервничи му казала и на него да си седне и посочила Пипи Дългото чорапче. Тя също не знаела отговора на поставената ѝ задача. Тримата пакостници получили големи двойки в бележниците си, но те не се трогнали изобщо и изтичали по коридора за междучасие.

Следвал часът по музика. Там нашите герои пеели всички песни много фалшиво и учителят ги изгонил от час. В час по физическо възпитание нещата също не протекли както трябва. Прозорецът на физкултурния салон се оказал счупен веднага щом Ян Бибиян бил един голям шут и топката отлетяла в неправилната посока.

Директорът на училището ги извикал при себе си, но му се наложило да излезе от дирекцията и тримата решили да сменят времетраенето на часовете и сменили мелодията на звънеца да звъни на всеки три минути. Всичко това довело до още по-голямо объркване в училището, защото се оказало, че те успели да разменят обедите на всички деца и никой не успял да обядва това, за което си е платил.

Накрая директорът отишъл да потърси учителката на първокласниците, но какво заварил в класната им стая, защото Ян Бибиян, Пипи и Емил от Льонеберя я заключили в мазето и започнали да учат първокласниците да четат.

Участва в конкурса „Моите любими книжни герои в една история“Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град