приказки от деца

Начало | приказки от деца | Неочакван приятел

Неочакван приятел

Бояна Драгомирова | 2019-12-20

Неочакван приятел

Днес в Графството беше слънчево и прохладно. Перегрин Тук, когото приятелите му наричаха Пипин, пушеше лула и мислеше за прадедите си – Мъхестобрадите. Те имали бради от мъх, но били по-ниски от сегашните хобити.

– Чудни са били те! – каза си той – С бради от мъх, но по-ниски от нас… Жалко, че са изчезнали!

После се изкашля.

– Май трябва да отида да си набера драка и да си сваря чай за кашлица.

Пипин подкара понито си и тръгна към гората. На пътя го спря един старец.

– Накъде си тръгнал, момко? – попита го той.

– Към гората. – отвърна Пипин.

– Как се казваш? – попита непознатият.

– Перегрин Тук.

– Аз съм Мъхеста брада Мъхестобрадия.

– Ти си Мъхестобрад! – възкликна Пипин – Много искам да си поговорим, но имам важна работа в гората. Искаш ли да дойдеш с мен?

– Каква е тази работа?

– Отивам за драка, за чай.

– Че защо ти е драка? Ще ти направя чай от еленов мъх.

– Откъде този мъх? – поинтересува се Пипин.

– От брадата ми! – отвърна Мъхеста брада.

Пипин не хареса идеята, но се съгласи. Отидоха в къщата на Мъхеста брада, сложиха вода в котле и той потопи брадата си в него. След малко си сипаха чай и отпиха.

– Мислех, че Мъхестобрадите са изчезнали. – каза Пипин.

– Не, не, просто не живеят в Графството. Как е чаят?

– Хубав е. А ти откъде си?

– Оттук, от Графството.

– И аз! – възкликна Пипин.

Разказваха си много неща и гостът тръгна да си ходи. В същия миг някой почука на вратата. После тя се отвори и вътре влезе грамаден мъж.

– Здрасти! – поздрави той.

– Здрасти, Хагрид! – отвърна Мъхеста брада. Какво те води тук?

– Чаят ти, разбира се!

Новодошлият се запозна с Пипин и те заедно почнаха да пият чай и да си говорят.

– Как си, Хагрид? – попита го Пипин.

– Добре съм. Работя чудно нещо. А ти, Пипин?

– И аз съм добре. А ти, Мъхеста брада?

– И аз съм добре. Дадох ти чая, защото драката е ужасна на вкус. А от какво боледуваш ти, Хагрид?

– Имам хрема. А ти, Пипин?

– Кашлица.

Поговориха си още малко и Хагрид и Пипин си тръгнаха. Този ден всички намериха нов приятел, а Пипин – цели двама!

Участва в конкурса „Моите любими книжни герои в една история“Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град