приказки народни

Начало | приказки народни | Крайчето на котешката опашка

Крайчето на котешката опашка

португалска приказка, преразказана от Ан Марсел | 2016-08-22

Крайчето на котешката опашка

Тази история започнала при фризьора. Един красив, млад и симпатичен котарак ходел да си подстригва мустаците и бакенбардите. Оглеждал се самодоволно в голямото огледало отпред, докато фризьорът местел отстрани и отзад едно по-малко огледалце, за да може клиентът да оцени докрай резултатите от неговата артистична дейност. Да, котаракът несъмнено останал удовлетворен от вида си и тъкмо се готвел да изрази задоволството си, когато майсторът най-неочаквано се провикнал:
– А знаете ли какво бих искал да направя, за да постигна пълно съвършенство? Струва ми се, че опашката ви е малко по-дълга, отколкото е необходимо, и много бих желал да я „поосвежа“.
– Ами да, може би имате право. Добре, действайте.
Речено – сторено. Фризьорът отрязал крайчето на опашката и заявил, че е очарован от „произведението“ си. Котаракът споделил неговия възторг, благодарил му стотина пъти и поел с наперена походка към дома си, с навирена възкъсичка опашка и развени мустаци. Ала не след дълго се спрял и свъсил вежди.
– А защо фризьорът задържа края на опашката ми? Трябваше да ми го върне. Ще ида да си го взема.
С три скока се върнал обратно.
– Веднага ми върни крайчето на опашката, иначе ще взема един от бръсначите ти!
Бръснарят обаче не искал дори да го изслуша – и дума не можело да става да му върне отрязъка от котешката опашка.
– А-а, така ли? Добре тогава!
Котаракът скочил към един от бръсначите и го отнесъл между зъбите си. Видът му всявал такъв страх, че фризьорът дори не се и опитал да го догони.
Като прекосявал селото, котаракът минал покрай бедняшка колиба. Видял през отворения прозорец как една прегърбена старица, зиморничаво омотала главата си с шал, чисти орехи. Изглеждала тъжна и уморена, нямала дори нож, за да разтваря черупките. Обзет от състрадание, котаракът й подал своя бръснач.
– Ето, бабо, вземи този бръснач, все пак с него ще ти е по-лесно да чистиш орехите, отколкото с пръсти и с малкото камъче, с което ги чукаш.
Старицата започнала да му благодари и да го благославя. Котаракът си тръгнал – горд от себе си и доволен от постъпката си. Ала не след дълго започнал да съжалява за хубавия лъскав бръснач и се върнал в колибата.
– Хайде, бабо, а сега ми върни бръснача.
Старицата умолително сплела пръсти.
– Имайте милост към бедната жена, господине, оставете ми бръснача, моля ви. Ето, вземете в замяна, ваше благородие, тази торба с орехи.
Котаракът тъй и сторил. Тръгнал си, преметнал торбата с орехи през рамо. Скоро стигнал до едно село. Всички къщи били празни, а в училищния двор учителката си скубела косите от отчаяние – не знаела с какво да нахрани на обед учениците.
– Вземи – рекъл котаракът, – направи им един вкусен сладкиш с тези орехи.
Дечицата се развикали радостно и запляскали с ръчички, учителката веднага изтичала в кухнята да приготви сладкиша, а котаракът побързал да си тръгне – от скромност, а и защото в това училище се вдигали голяма врява. Ала не след дълго се спрял край пътя и се почесал зад ухото.
– Все пак излязох голям глупак, като им дадох цялата торба с орехите. Ще се върна да си ги взема.
Озовал се отново в училищния двор, но се оказало, че децата вече били изяли целия сладкиш и торбата била пълна само с празни орехови черупки.
– Ами тогава – обърнал се котаракът към учителката – дай ми онази клетка, дето е на прозореца с двете сойки вътре, които говорят също като папагали. Ще са ми дружинка по пътя, а красивите им сини перца ще радват сърцето ми.
Учителката кимнала учтиво в знак на съгласие, децата изпели на два гласа една хорова песен в чест на котарака, който побързал да си тръгне, защото се бил поуморил.
Скоро стигнал пред една гладачница, около която ухаело на чисто пране. Младичка гладачка с розова престилка вършела монотонната си работа. Била сам-самичка, здравата скучаела, толкова много се отегчавала, че от време на време върху нагорещената ютия се отронвала дори по някоя и друга сълзица и се вдигала пара наоколо.
– Здравей, красавице. Виж какво ти нося и не се отчайвай. Тези сойки в клетката говорят също като папагали и ще ти бъдат дружинка, а красивите им сини перца ще радват сърцето ти.
Хубавата гладачка се изчервила от удоволствие, а котаракът бързо побягнал, преди тя да е успяла да му благодари. Ала не след дълго започнал да съжалява.
– Ама наистина излязох голям глупак, като й оставих сойките. Ще се върна да си ги взема.
Малката гладачка го погледнала толкова умолително, че той не намерил сили да настоява.
– Е, дай ми поне една хубава, бяла, добре изгладена риза, за да я обличам в неделните дни за разходката.
Гладачката избрала най-хубавата риза – твърдо колосана и толкова бяла, че на слънцето чак заслепявала очите. Котаракът я взел и предоволен си тръгнал.
Не бил изминал много път, когато срещнал един млад войник, който си вървял весело, гол до кръста, с куфар в ръка. От джоба на панталона му стърчала малка свирчица.
– Бедни момко! Та ти нямаш дори риза на гърба си. Ето, вземи тази хубава риза – твърдо колосана и толкова бяла, че на слънце заслепява очите. Подарявам ти я, облечи я веднага. Хайде де, побързай!
Ала още докато младият войник провирал изненаданата си физиономия през отвора на ризата, котаракът усетил, че вече започва да съжалява за сторената добрина. И тогава, за да сложи край на тази история, той грабнал свирката от джоба на момчето и се изкатерил на едно дърво. От клон на клон стигнал чак до върха. Щом се озовал най-горе, почнал да пее и да си свири със свирката. Ето каква била тази песен:
Крайчето на котешката опашка
е богата плячка.
То е орехотрошачка.
То е сладкиш за децата.
То е птичка за прелестната девойка.
То е бяла риза за войника.
Крайчето на котешката опашка
навред донесе много радост.Коментари
3 коментара

ginka shankova, 10 г.,

Публикувано на 08.10.2016

nqma li vidio klipove

Касандра Хогонова, 32 г.,

Публикувано на 05.06.2017

Супер приказка

ивайла , ,

Публикувано на 07.03.2018

ако отрежеш мустаците на котка тя губи равновесие и пада но иначе е супер приказка

Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град