важните неща

Начало | важните неща | Бедност, безпокойство, дигитално и образователно разделение: нов доклад представя задълбочена оценка на живота на децата в Европа през 2020 г.

Бедност, безпокойство, дигитално и образователно разделение: нов доклад представя задълбочена оценка на живота на децата в Европа през 2020 г.

Аз детето | 2020-11-18

Бедност, безпокойство, дигитално и образователно разделение: нов доклад представя задълбочена оценка на живота на  децата в Европа през 2020 г.

Пандемията COVID-19 оказа драматично влияние върху живота и правата на децата в цяла Европа, показва нов доклад на Eurochild. От проблемите на психичното здраве и домашното насилие до образованието и дигиталните разделения, децата в Европа плащат висока цена. И все пак, всеобхватна реакция и конкретни мерки могат да помогнат за ефективното справяне с тези предизвикателства, както показват препоръките от доклада по държави. Поставяйки децата в основата на своето възстановяване, Европа може да се възстанови по-добре и по-бързо.

През 2020 г. децата в Европа са били в повишен риск от бедност поради COVID-19, с нарастващ брой родители, които вече не могат да се грижат за семейството си, както преди, поради понижаване на заплатите или безработица. В някои страни като Гърция, Унгария, Румъния и Словакия броят на децата в алтернативни грижи се е увеличил с цели 30%. Случаите на деца, изложени на домашно насилие и проблеми с психичното здраве, също нарастват на целия континент. Причините са комплексни – комбинация от финансови проблеми, несигурност за бъдещето и будят специфични опасения, засягащи България, Дания, Англия, Естония, Финландия, Франция, Латвия, Румъния, Словения и Португалия.

Тези констатации са в основата на новия доклад, публикуван от Eurochild на 18 ноември 2020 г. „Да растеш по време на пандемия: децата на Европа в епохата на COVID-19“, който предоставя уникална задълбочена оценка по държави на ситуацията от гледна точка на правата на децата и условията за тях в Европа и измерва някои от конкретните ефекти на пандемията върху децата в цяла Европа. Докладът обобщава информация от 25 държави, събрана през август-септември 2020 г., преди втората вълна в Европа, която усили въздействието на пандемията върху икономиката и обществото.

„Сред основните предизвикателства, които са драстично увеличени на целия континент, нашите членове са изтъкнали проблеми, свързани с бедността, включително липса на храна, домашно насилие, проблеми с психичното здраве, както и образователно и дигитално разделение“, посочи Жана Хейнсуърт, генерален секретар на Eurochild, „но нашата задача е и да надградим констатациите и да предложим специфични мерки за конкретни и трайни отговори на тези предизвикателства“.

Докладът предоставя препоръки за всяка държава за подобряване на политиките за ефективна подкрепа на децата и семействата, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Той идентифицира пропуски и проблеми в националните политики при използването на специалните европейски фондове. Сред наблюдаваните 25 държави докладът констатира, че днес само 7 са насочили политически инструменти за борба с детската бедност, докато 6 имат определени мерки, а 8 държави имат недостатъчна подкрепа. Докладът също споделя добри практики и призиви за действия и изброява 6 приоритетни на европейско и национално ниво:

1. Определяне на национални цели за намаляване на детската бедност и поставяне на децата в основата на плановете за възстановяване

2. Създаване на европейска гаранция за деца

3. Насърчаване на мултидисциплинарен подход за справяне с детската бедност

4. Поддържане, укрепване и разширяване на инвестициите в реформи за деинституционализация

5. По-добро разпределяне на наличните ресурси за финансиране от ЕС за достигане до деца в нужда

6. Признаване на децата като равнопоставени партньори и даване на възможност за участие

„Децата плащат наистина висока цена на ефектите на COVID-19 и непредприемането на смели и решителни действия сега ще бъде равносилно на ипотекирането на бъдещето на нашия континент. Вярвам, че няма устойчиво възстановяване и устойчиво бъдеще, без да поставим децата в центъра“, каза Н. Пр. Мари-Луиз Колейро Прека, президент на Eurochild. „Правата на децата трябва да се вземат предвид при определяне на политики, когато се възстановяваме след кризата, и е изключително важно възстановяването да включва перспективата на децата. Време е да се гарантира, че плановете за възстановяване няма да са краткосрочни, че те ще се съсредоточат върху благосъстоянието на обществото, а не само върху икономиката, и че няма да пренебрегнат децата ”.

Ситуацията с правата на децата, мерките и специфичните предизвикателства ще бъдат обсъдени по време на поредицата уебинари „Да поставим децата в центъра на възстановяването на Европа“ на 18, 19 и 20 ноември 2020 г. с много интересни говорители, включително генералния секретар на ОИСР Ангел Гурия, заместник-председателят на Европейската комисия Дубравка Шуица, специално записано послание от испанския премиер Педро Санчес, министър на труда и социалната политика Деница Сачева и министри и политици от различни страни, включително Финландия, Германия и България.

България е съ-домакин на 20.11.2020 г.

Световен ден на детето!

ТЕМА: Защо и как защитата на правата на децата укрепва нашите демокрации?

Съ-домакин Георги Богданов, директор на Национална мрежа за децата

Къде е пресечната точка между правата на децата и демокрацията? Ще се обърне внимание на предизвикателствата, с които се сблъсква движението за правата на децата в България и как предстоящата Стратегия на ЕС за правата на детето може да помогне на правителствата да осъзнаят своя ангажимент за правата на детето.

Повече информация за програмата тук:

https://www.eurochild.org/event/putting-children-at-the-heart-of-europes-recovery/Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град