интересно

Начало | интересно | Училище за всички

Училище за всички

Аз детето | 2007-02-21

Всички деца имат право на доцтъп до образование.Това е основно право на всяко дете независимо от етническия му произход, наличието на увреждане или икономическото положение на семейството му, което е залегнало в Конвенцията на ООН за правата на детето. Равният достъп до образование е един от основните проблеми в България и "Спасете децата" заедно с ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ и с Министерството на образованието и науката работят за създаването на приобщаваща образователна система. Всички деца могат да учат заедно. Приобщаващото образование означава, че всички ученици в едно училище,независимо от техните силни и слаби страни в която и да било област, стават част от училищната общност. Те са приобщени в усещането си за принадлежност към другите ученици, учители и непедагогически персонал.

Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град