интересно

Начало | интересно | Международен ден за безопасен интернет 2007

Международен ден за безопасен интернет 2007

Аз детето | 2007-01-12

На 6 февруари ще се проведе Международния ден за безопасен Интернет за 2007 г.
Международният ден ще бъде отбелязан с четири инициативи: блогатон; състезание за училища; телевизионна реклама и он-лайн списание.
Мотото на уеб-базирания маратон /блогатон/ е “Да преминем границите”.
Той ще бъде открит от еврокомисар Вивиан Рединг, която е патрон на събитието.
На всяка участваща държава ще бъде предоставено време, за да направи публикации за дейностите си в подкрепа на безопасността на децата в Интернет.
За България времевият интервал е от 11:00 до 12:00 часа.
Блогът ще остане отворен за коментари в продължение на една седмица.

За предстоящото честване два европейски проекта – “Инсейф” (Insafe) и “е-Туининг” (eTwinning) обединиха усилията си в организирането на конкурс, който съчетава образователната употреба на информационните и комуникационни технологии с увеличаване на информираността за възможностите и заплахите, свързани с ползването на Интернет и мобилните телефони.
Седем български училища са изразили желание да работят в международен екип по следните три теми: “е-Лично пространство” (e-privacy), “Нет-етикет” (netiquette) и “Силата на визията” (power of image).
Участниците от Европейския съюз, Норвегия и Исландия ще работят през платформата на проекта eTwinning.
Участниците в конкурса ще изразят своето отношение към личното пространство в мрежата, етикета на общуването в нея или използването на цифрови изображения.
Форматът на информационния материал е по избор на участниците: плакат, листовка, мултимедийна презентация, уеб-сайт, разказ, обучителен семинар и др.
Наградният фонд за победителите в конкурса е 12 000 евро, разпределен в четири категории.

Училищата-партньори ще имат възможност да публикуват своите разработки по обявените теми по време на Блогатон 2007.
Същият ден ще бъде обявено при кого отиват четирите награди, които ще бъдат предоставени под формата на компютърно оборудване за училищата-победители в конкурса.

Пълна информация за състезанието може да бъде намерена на адрес:
http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/
news/events/sid2007.htm
България бе поканена за участие в Международния ден за безопасен Интернет за първи път през 2005 г. През 2006 г. в честването се включиха 37 страни. То бе реализирано под формата на световен “блогатон”, който стартира сутринта на 7 февруари 2006 г. в Нова Зеландия, премина през Азия, Европа и приключи в Америка. За това време бяха направени над 100 блог-постинга и повече от 300 коментара към тях.
В блогатона се включиха различни организации – Съвета на Европа, Международния съюз по далекосъобщенията, Internet Watch Foundation, Virtual Global Taskforce, Microsoft, както и три български организации: ДАИТС, Държавната агенция за закрила на детето и Фондация “Приложни изследвания и комуникации”.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град