приказки народни

Начало | приказки народни | Старите хора

Старите хора

народна | 2005-07-19

Един жесток цар изкарал закон да бъдат погубени всички стари хора.
– Каква полза от тях – казал той, – нито орат, нито жънат, нито дърва секат. Само ядат хляб и се пречкат вкъщи. По-добре ще живеем без тях.
Запретнали се царските палачи. Всичките стари хора минали под нож. Останал само един старец – баща на болярин. Дожаляло на болярина да вземе главата на стария си баща, затуй го укрил на тайно място и го хранел скришом, без да знае никой.
Жестокият цар имал луд чер кон: ритал, хапел, скачал, хвърлял ездачите. Никой не можел да се приближи до него и да го укроти. В столицата живеела една лукава знахарка. Царят заповядал да я повикат в двореца и почнал да я разпитва как може да укроти лудия кон.
– Как ли? – отговорила знахарката. – Заповядай, господарю, на твоите боляри да усучат въже от пясък. Вържеш ли коня с въже от пясък, той ще стане кротък като овчица.
Царят се почесал по тила и повикал болярите си.
– Хей, боляри – викнал им той, – слушайте какво ще ви заповядам! Още утре да ми донесете едно въже от пясък. Ако дойдете в двореца без пясъчно въже, главите ви ще взема!
Прибрали се болярите с наведени глави. Никому не идвало наум как може да се усуче въже от пясък. Между болярите бил и оня, който пощадил живота на баща си. Като се прибрал вкъщи омърлушен, старецът го попитал:
– Защо си кахърен, синко?
Боляринът му разправил какво иска царят.
– Туй ли е то всичко? Не бой се. Утре, като идете в двореца и царят рече: " Къде е въжето?" – ти му отговори: "Царю, готови сме да усучем въже от пясък, но не знаем какво трябва да бъде – дебело, тънко, жълто или червено, дай ни по-напред мостра."
На другия ден, като чул умния отговор, царят преклонил глава и казал:
– Прави сте, трябва да ви дам мостра, но няма откъде да я взема.
И царят простил живота на всички.
Същото лято настанала голяма суша. Всичко живо изгоряло – и трева, и плод. Пресъхнали реките и кладенците. Житниците се опразнили. Не останало жито дори за семе. Уплашили се хората да не измрат от глад. Загрижил се и царят. Повикал пак болярите и им заповядал:
– Каквото щете правете и струвайте, но утре, като дойдете, искам да ми кажете откъде да намерим жито за посев, инак главите ви ще взема.
Тръгнали си болярите сломени – не е лесна работа да се намери жито. Скритият старец видял, че синът му се връща и този път омърлушен, и попитал какво се е случило.
– Сега, тате – рекъл боляринът, – и ти не можеш ми помогна.
– Защо?
– Защото царят иска семе за посев, а никъде в страната няма жито.
– Не бой се, синко. Утре, когато се явите пред царя, ти му кажи да заповяда на селяните да разровят всички мравуняци на царството. В мравуняците има много жито, събирано зрънце по зрънце от мравките.
И наистина, щом селяните излезли по кърищата и разкопали мравуняците – намерили във всеки мравуняк по една торбичка едро зърно. Царят останал много учуден от находището и се обърнал към болярина, дето криел баща си. Попитал го:
– Кажи ми, кой ти даде този мъдър съвет?
– Не смея да кажа, господарю, защото ще ме погубиш.
– Няма косъм да падне от главата ти, кажи!
Тогава боляринът признал, че е укрил баща си и той го е научил какво да каже за пясъчното въже и де има скрито жито.
Скоро излязъл нов закон: никой да не закача старите хора, а когато вървят по улиците – всеки да им сторва път.Коментари
5 коментара

Пламена Цветанова, 25 г.,

Публикувано на 04.11.2008

много е поучителна приказката

аз , ,

Публикувано на 25.03.2009

поучителна друг път

Йоана Хаджидимитрова, 10 г.,

Публикувано на 11.08.2009

приказката не е така както е разказана аз я знам но не е така

Теодора Тодорова, 10 г.,

Публикувано на 12.12.2009

Става,но и аз съм я чела и не е така както е разказана,но може и да е поучителна!:)

Магдалина Бакърджиева, 10 г.,

Публикувано на 25.02.2014

Тази приказка ни учи да бъдем по мили към старите хора.И после ми казвайте че не е била поучителна

Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град