За да е по-лесно в училище

Начало | За да е по-лесно в училище | През новата учебна година училищата могат да използват електронния сборник с добри практики за ученическото самоуправление

През новата учебна година училищата могат да използват електронния сборник с добри практики за ученическото самоуправление

Аз детето | 2022-09-19

През новата учебна година училищата могат да използват електронния сборник с добри практики за ученическото самоуправление

С началото на новата учебна година училищата получават важен подарък. Излезе електронният сборник с добри практики „Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели“. Той е събрал опита на три столични училища (148-о Основно училище „Проф. д-р Л. Милетич“, 50-о Основно училище „Васил Левски“ и 23-о Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“) за създаване на първото в страната структурирано ученическо самоуправление от първи до 12-и клас, съобщи д-р Таня Желязкова-Тея – ръководител на проекта и съставител на сборника. Тя е и председател на настоятелството на фондацията „Институт за информални иновации“.

Чрез пилотния проект, по инициатива на фондацията, „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“, са обединени усилията на всички съучастници на ученическото самоуправление: ученици; учители; директор; родители; местни институции, общественици, медии; бизнес; структури на гражданското общество. Партньори по проекта са Регионалното управление на образованието в София-град, Националното издателство за образование и наука „АзБуки“, представители на бизнеса, неправителствени организации и медии. Разработени са модели на документи и дейности, които могат да се използват във всяко училище през предстоящата учебна година.

Постигнатите от учениците резултати получиха висока оценка от администрацията на президента на Република България, от Комисията по образованието и науката в 47-ото Народно събрание, Министерството на образованието и науката (МОН), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), от омбудсмана на Република България, от Синдиката на българските учители (СБУ), КНСБ, Българската стопанска камара (БСК), УНИЦЕФ-България (в раздел 10 от сборника).

Сборникът „Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели“ показва как основните препоръки в методическото помагало „Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“, създадено по поръчка на МОН (http://www.mon.bg/bg/27), могат да се приложат успешно в училищните общности. Очакваме последователи от училищата в цялата страна, всички съществуващи и новосъздадени структури на ученическото самоуправление, за да се обединим в Движение на ученическите организации за самоуправление (ДУОС) – доброволна и самоуправляема мрежа за взаимопомощ. Това ще помогне за създаването на повече практически механизми за пълноценно участие на децата и учениците в процесите за вземане на решения на всички равнища по въпросите, които ги засягат, посочва Таня Желязкова-Тея.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град