забавна наука

Начало | забавна наука | Първият учен в света е...

Първият учен в света е...

Аз детето | 2017-02-01

Първият учен в света е...

Трябва да сте забелязали, че много често, когато ви пишем за нещо интересно и научно, свързано с Космоса, природата или самите нас, ви казваме „учените са направили това или онова“ или „учените са открили, че...“. Всичко това е чудесно, защото ако не са тези хора, ние не бихме открили много неща за света, в който живеем. Но как всъщност учените са станали учени и какво изобщо означава това учен. Всички ние си представяме учените най-общо като едни много умни хора, с престилки и очила, които правят странни неща и говорят на много умен език, но дали винаги са били такива и кой е първият учен? Ще е интересно да разберем.

В България понятието „учен“ се използва най-често за определяне на принадлежност на интелектуалци, които са високообразовани и се занимават с научно-преподавателска (във висшето образование) и/или изследователска дейност.
Учени в България са хора, които: преподават във висши училища, извършват научни изследвания и публикуват резултатите от тези изследвания в научни издания, или са придобили такъв статут в научни организации, или висши училища след спечелен конкурс и чрез получаване на научно звание или научна степен, или не упражняват изследователската си дейност в научни организации или висши учебни заведения, но са членове на Съюза на учените в България, тъй като отговарят на критериите на този съюз. До 1989 г., по време на тоталитарния режим, у нас е официално възприето понятието научен работник.
В английския език и държавите по света нещата с учените са малко по-различни, по-интересни и определено трябва да прочетете за тях, защото чрез тях учените са дошли и при нас. Думата „учен“ е навляза в английският език през 1834 година. Тя е въведена от историкът и философ Уилям Уевъл, който трябвало да опише човек, който изучава структурата и поведението на физическия и природния свят, чрез наблюдения и експерименти. От този момент нататък думата „учен“ вече се използвала за всички такива хора и целият свят започнал да си мисли, че първият учен в света е Чарлз Дарвин. Дали обаче това е вярно все още се спори и то със сериозни аргументи.

За да намерим първия учен в света трябва да се върнем много далеч назад във времето. Бихме могли да се върнем в една от най-древните цивилизации, тази на гърците и да отидем при Талес от Милет. Той е живял от около 624 г. пр. н. е до около 545 г. пр. н. е. Талес е бил много умен за времето си човек и е направил много открития в областта на науката и математиката. За съжаление обаче днешните учени не могат да го признаят за учен, защото не е оставил почти никакви писмени доказателства и това е един неписан закон на учените. Има още такива много непризнати учени в Древна Гърция, като Евклид (бащата на геометрията) или Птолемей (древен астроном, който поставя Земята в центъра на Космоса). Да, това откритие после е доказано като невярно, но човекът е наблюдавал, затова си е истински учен поне според нас. Учените обаче казват: тези хора са направили велики открития, но са ползвали само аргументи и наблюдения, без експерименти да докажат своята хипотеза и затова не са наистина учени. Някои учени обаче смятат, че съвременната наука е имала своите корени във впечатляващия клас на арабски математици и философи, работещи десетилетия в Близкия Изток. И в действителност, много експерти признават Ибн ал-Хайтам, който е живял в днешен Ирак между 965 и 1039 г. пр. Хр., като първият учен. Той е открил законите на пречупване и изучава редица природни явления, като дъгата и слънчевите затъмнения. И все пак остава неясно дали неговият научен метод е наистина модерен или по-скоро е като тези на Птолемей и другите му древногръцки предшественици. А какво да кажем за хора като Робърт Хук или Исак Нютон – за нас те са истински учени, но не и за колегите си, отново не изпълняват критериите, макар всеки да признава, че са направили открития, които и до днес променят и крепят науката. Тогава кой е първият признат учен?

Вие вероятно мислите за Галилео Галилей и с право. Той опровергава идеите на Аристотел за движението и започва да обяснява такива сложни понятия като сила, инерция и ускорение. Той е построил един от първите телескопи и го е използвал за проучване на космоса. Това, което е видял през лещите на устройството си отстранява Земята от центъра на Вселената и я слага на правилното й място. В цялата си работа, Галилео подчертава необходимостта от наблюдение и експериментиране. И все пак престижната титла „учен“ пръв е получил друг човек, роден 20 години по-рано. Неговото име е Уилям Гилбърт. Той е английски физик, лекар и философ. Известен е с едни от първите изследвания на магнетизма и електричеството. Той въвежда и самия термин електричество. Признат е и за първият учен в света, защото е подкрепял наблюденията и хипотезите си с истински научни експерименти. Например изследва статичното електричество, използвайки кехлибар. Кехлибарът е наричан още и електрон, затова той решава да нарече наблюдаваните ефекти електрическа сила.
Гилбърт е роден през 1544 г. в изтъкнато местно семейство и посещава университета в Кеймбридж между 1558 и 1569 г. В крайна сметка след обучението си, той се установява в Лондон и се впуска в една успешна кариера като лекар, грижейки се за кралица Елизабет I.

Гилбърт пряко е повлиял и на великия Галилео. Известният италиански учен прочел неговата книга „De Magnete“, в която той внимателно е описвал всяко свое доказателство и експеримент. А и не само това, той ги е повтарял стъпка по стъпка. След всичко самият Галилео е провъзгласил Гилбър като основател на научния метод. И за всички учени досега това е основателна причина да се позовават на твърдението, че Уилям Гилбърт е първият модерен учен.

Вижте още:
Историята на малкото странно момче, което станало учен – Люк Доллар
Коя е най-древната наука?Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град