За учители

Начало | За учители | 53 лесни стратегии, с които да проверите дали учениците са разбрали урока

53 лесни стратегии, с които да проверите дали учениците са разбрали урока

Аз детето | 2017-12-21

53 лесни стратегии, с които да проверите дали учениците са разбрали урока

Най-лесният начин да получите информация от учениците: питайте ги! Когато учителите са объркани и се чудят защо техните ученици не се справят добре с изпълнението на задачите си не трябва веднага да се ядосват и да ги обвиняват, че не са слушали достатъчно добре. По-важното е да ги попитат защо!

Преди всичко е важно учениците сами да могат да дефинират причините, които им пречат да успяват в училище, това ще направи и по-лесно търсенето на адекватна подкрепа.
Според Американския институт за анализи най-лесният начин да се насърчи самооценяването при учениците е чрез конкретни насочващи въпроси:

  • Колко време и усилия вложи в изпълнението на заданието?
  • Кои са твоите силни и слаби страни при това конкретно задание?
  • Как можеш да подобриш резултатите?
  • Кои са най-важните неща, които научи при изпълнението на задачата?

Учителят не трябва непременно постоянно да измисля нови насочващи въпроси – учениците също могат да се включат с идеи за въпроси и отговори по съответната тема. Кажете им, че след това ще включите най-добрите въпроси в предстоящ тест. Друг вариант за обратна връзка, който е малко по-комплексен, но също може да се използва за дискусии, водени от учениците. Най-голямата полза от това ще бъде, че учениците ще се научат сами да дефинират какво им е трудно и какво не, ще се научат на саморефлексия и ще станат по-гъвкави, като си изработят адекватни стратегии за справяне. Създадохме този списък от 53 начина, по които можете да разберете дали урокът е бил ясен, и съвсем не претендираме, че с тях вариантите се изчерпват.

1. Писане на стихотворение

  • Напишете 10 ключови думи от текста, по който е задачата
  • Напишете кратко стихче, като използвате основните думи
  • Напишете резюме на прочетеното, като използвате тези думи

2. Направете викторина (куиз)
Напишете 10 много важни въпроса, които са свързани с текста. Всеки трябва да избере по 2 и да отговори на тях в рамките на по половин страница за всеки.

3. Какво е искал да каже авторът?
Опишете гледната точка на автора, като се поставите на негово място.

4. Таблица за мнения
В дясната колонка напишете твърдения и вашето мнение по отношение на текста, в лявата колона обосновете написаното.

5. Дефинирайте основната идея на урока. Кое е най-важното нещо от целия урок?

6. Оценете разбирането.

Измислете си скала. 1 нищо не разбрах, 6 – разбрах всичко.

7. Използвайте карти за отговор.

8. Направете си чеклист за записване на Вашите наблюдения.

9. Обяснявайте

Обяснете смисъла на урока и най-важното в него като използвате аналогии и примери от ежедневието, познати на всички ученици.

10. Оценявайте

Каква е основната идея на автора на този текст? Какво е искал да каже? Какви са аргументите „за“ и „против“ неговата идея?

11. Описвайте добре казаното
Каква е основната концепция на този текст?

12. Давайте дефиниции
Изберете една важна дума или фраза от урока. Дискутирайте около значението ѝ.

13. Посочвайте приликите и разликите
Дефинирайте идеята или теорията, която авторът застъпва в текста. После дефинирайте противоположната теория. Какви са приликите и разликите между двата варианта?

14. Въпроси за довършване:
Мисля, че............, защото..................................
Почувствах се леко объркан, когато прочетох, че..........................

15. Използвайте мисловни карти (асоциативни диаграми)

16. Журнал
Напишете 5-те най-интересни и смислени неща, които сте прочели. Посочете страниците, на които са и напишете кратко резюме
Направете мисловна карта на основните понятия и концепции в урока, можете да използвате приложение като например Gliffy. А после всеки може да сподели линк към своята мисловна карта със съучениците си.

17. Реклама
Направи реклама и рекламно мото на концепцията, която е застъпена в урока. Използвай своята креативност.

18. „Мътни води“
Какво ви притесни най-много и кое ви се стори най-неразбираемо в текста?

19. 5 думи:
Кои 5 думи ще използваш, за да опишеш....................? Обоснови своя избор!

20. Колаж:
Направи колаж по темата на урока. Обясни какво си направил в няколко реда.

21. Писмо:
Обясни......................... в писмо до твоя най-добър приятел.

22. Телевизионно предаване:
Нека учениците си намислят определен известен човек и да влязат в роля. Изберете водещ. Дискутирайте урока като от телевизионния екран.

23. Наръчник за учене
Какви са основните теми, важните детайли, термините, определенията на понятията, с какво е допринесъл авторът?

24. Рисуване
Нарисувайте картина, която показва връзката между термините и текста. Обяснете в няколко реда това, което сте нарисували /изобразили

25. Таблица в три колони:
Какво знаете, какво искате да научите и какво научихте вече по темата?

26. Лепящи листчета
Използвайте цветни лепящи листчета, напишете върху тях основни пасажи от текста или такива, които са ви заинтригували и имате въпроси по тях.

27. 3-2-1

  • 3 неща, които научихте
  • 2 много интересни неща
  • 1 въпрос, който все още имате по темата

28. Схема
Представете структурата/ организацията на................... като я изобразите в схема.

29. Очаквания
Помислете каква е причината да учите точно този урок, каква е ползата от него. Дискутирайте след като прочетете текста.

30. Прилики
Това, което учихме днес много прилича на.....................

31. Минутка
За една минута напишете на листче какво е най-смисленото нещо, което научихте днес.

32. Интервю
Представете си, че участвате в интервю и сте виден експерт в областта. Отговорете на следните въпроси:
Кои са основните компоненти на...............?
Защо дискутирането на темата наистина си заслужава?

33. Данни в тетрадката
Разделете листа на тетрадката на 2 колони. В лявата част напишете 5-8 важни въпроса. Дясната част използвайте за да записвате коментарите по тези въпроси

34. Направете комикс
В няколко картинки, свързани помежду си представете урока.

35. Ключови думи – кои са те?
Избройте ги. Напишете ги на дъската. Бъдете готови за дискусия, за да постигнете консенсус.

36. ТED лекция в клас.

37. Включете се в ролята на експерт и дискутирайте теми, свързани със съдържанието на урока. Може да използвате безплатното приложение Easypodcast.

38. Направете постер като използвате приложението Glogster

39. „Пост в Twitte“r:
Обяснете урока или дефинирайте определен термин само в 140 символа.

40. Обяснете вашето решение (ако става въпрос за задача).
Опишете решението на проблема/задачата последователно, стъпка по стъпка.

41. Драматична интерпретация.
Представете по най-артистичния начин най-драматичната сцена от урока. Изиграйте го пред класа.

42. Балада/ ода
Напишете ода или текст за песен, по съдържанието на урока.

43. Памфлет
Напишете кратко публицистично съчинение, с цел въздействие на общественото мнение.

44. „Имате поща“
Всеки ученик пише въпрос по темата отпред на плика. Отговорът посочва на листче, което слага в плика. Пликовете се раздават из стаята от пощальон. Всеки ученик получава писмо. Учениците четат въпросите и отговарят на друго листче и също го поставят в плика. Следва ново „разнасяне на писмата“. После има два варианта: 1)Писмата се отварят, отговорите се четат, сравняват и се дискутират в клас. 2) Писмата се пускат в пощенската кутия (учителската кутия) и се четат само от учителя, за да получи обратна връзка доколко материалът е бил усвоен. Няма оценки.

45. Биографично стихотворение
За да опишете определен персонаж или герой от текста, напишете стих, който да включва:
Ред 1: Първото име на героя
Ред 2: 3-4 прилагателни, които описват героя
Ред 3: Взаимовръзки
Ред 4: 2-3 неща, хора или идеи, които главният герой обича
Ред 5: 3 чувства, които главният герой изпитва
Ред 6: 3 страхове на главния герой
Ред 7: Умения, постижения
Ред 8: 2-3 неща, които героят иска да се случат или да изживее
Ред 9: Къде живее? Мястото.
Ред 10: Фамилията на героя

46. Скициране –представете визуално новите знания като скица или план

47. Списък Топ 10
Какво е най-важното в урока? Може да използвате чувството си за хумор и да го направите като забавна класация. Започнете от № 10.

48. Цветни карти
Червено = Стоп! Имам нужда от помощ
Зелено = Продължавайте! Разбрах всичко.
Жълто = Малко съм объркан./ Трябва ми още малко време.

49. Скоростно писане/ Асоциации
Без да спирате за 1 минута напишете онова, което ви се струва най-неразбираемо в урока.

50. Обсъждане между учителя и ученика
Кратка консултация между учителя и ученика.

51. Дебрифинг – дайте/ поискайте моментална обратна връзка след като приключите с определена задача или дейност.

52. Коментари – дайте възможност на учениците да коментират свободно наученото.

53. Проверка за грешно разбиране – Кажете нещо, което е грешно. Дайте възможност на учениците да ви поправят и дискутирайте заедно защо не е така.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град