новини детски

Начало | новини детски | Успешно приключи проектът “Заедно срещу дрогата” на Помощното училище в Плевен

Успешно приключи проектът “Заедно срещу дрогата” на Помощното училище в Плевен

Помощното училище, Плевен | 2009-06-28

Успешно приключи проектът “Заедно срещу дрогата” на Помощното училище в Плевен

Обществено-политическата действителност през последните години у нас поставя сериозни проблеми пред образованието, включително и специалното. Общественият педагогически ангажимент за възпитанието на децата нараства и става все по-сложен. Приоритет на съвременното българско училище е здравното образование, чиято основна същност е възпитаване на здравна ценностна система и здравно поведение у учениците със специални образователни потребности. Един от пътищата за това е непрекъснат и открит диалог с тях.

От много години усилията на ръководството на Помощното училище в Плевен са насочени към превенция на наркомании и осъществяване на активна и целенасочена превантивна работа по проблемите на наркоманиите чрез обединяване усилията на училището във взаимодействие с Областния съвет по наркотични вещества – Плевен и Превантивно-информационния център по зависимости – Плевен.

Несъмнено разнообразните дейности по проекта “Заедно срещу дрогата” предоставиха на децата възможности, които да подпомогнат максимално тяхното развитие, давайки им шанс да участват пълноценно в живота на общността и да работят за постигане на по-високи нива на независимост.

От работата ни по проекта се налага изводът, че в борбата срещу наркоманията превенцията е по-добра от всяко лечение. Училището си остава главното място за осъществяване на превенцията, тъй като там възможността за достигане до максимален брой деца е най-голяма. Когато младите хора са информирани и убедени, че алтернатива на наркотиците може да бъде друго занимание (спорт, туризъм, компютър, музика), тогава те въпреки предлагането, но вече информирани ще вземат правилното решение – да не посегнат към тях. Тази превенция може да се осъществи само с общите усилия на държавни, обществени и младежки организации.

Заниманията по проекта умело съчетани със спортни занимания се оказаха изключително интересни и са важен фактор за пълноценното използване на свободното време, почивните и ваканционни дни, когато заложените цели и приоритетни задачи се реализират по модерен и привлекателен за учениците стил, който отговаря на техните очаквания и задоволява емоционалните им потребности. Зад всичко това стои високия педагогически професионализъм и всеотдайност на Боянка Танова, учител по физическо възпитание и спорт и лечебна физическа култура и на психолога към училището Петя Марчева.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град