За родители

Начало | За родители | Вижте окончателния вариант на системата за прием в първи клас в София

Вижте окончателния вариант на системата за прием в първи клас в София

Аз детето | 2017-02-26

Вижте окончателния вариант на системата за прием в първи клас в София

Общинските съветници на София приеха окончателен вариант на правилата за прием в първи клас на територията на Столичната община. Най-много точки ще носи настоящият адрес, когато той съвпада с постоянния и е в границите на училище от същата територия. При голям брой кандидати за прием в първи клас, всяко училище може да приеме до три допълнителни критерия. Ако броят на кандидатстващите ученици, които отговарят на еднакви критерии – с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, Общественият съвет към училището трябва да предложи на Комисията начин за класиране.Приемът в първи клас ще се извършва по следните правила:
1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия – 43 т.


2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община – 30 т.


3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община – 29 т.


4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище – 28 т.


5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община – 20 т.


6. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище – 20 т.


7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 20 т.


8. Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия – 10 т.


9. Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на училището – 8 т.


10. Дете с двама починали родители – 22 т.


11. Дете с един починал родител – 20 т.


12. Дете с трайни увреждания над 50% – 20 т.


13. Дете от многодетно семейство – 20 т.


14. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т.

На 15 март 2017 година училищата трябва да обявят допълнителните критерии за прием. от 18 април

до 19 май 2017 година ще се подават заявления от родителите за участие в 1-во класиране.


Ето и другите важни срокове:

  • 15.03.2017 г. – Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.
  • От 18.04.2017 г. до 19.05.2017 г. вкл. – Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране. 02.06.2017 г. в 17.00 ч. – Обявяване на списъците от I-во класиране.
  • От 05.06.2017 г. до 07.06.2017 г. вкл. – Записване на учениците от I-во класиране.
  • 08.06.2017 г. от 17.00 ч. – Обявяване на свободните места за II-ро класиране.
  • От 09.06.2017 г. до 12.06.2017 г. вкл. – Попълване на свободните места от II-ро класиране.
  • 13.06.2017 г. от 17.00 ч. – Обявяване на списъците от II-ро класиране.
  • От 14.06.2017 г. до 15.06.2017 г. вкл. – Записване на учениците от II-ро класиране.
  • 16.06.2017 г. 17.00 ч. – Обявяване на свободните места за III-то класиране.
  • От 19.06.2017 г. до 14.09.2017 г. – Попълване на свободните места.


Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град