Инициативи

Начало | Инициативи | В училище трябва да има място за всички, затова УНИЦЕФ създава обучителна платформа за деца с увреждания

В училище трябва да има място за всички, затова УНИЦЕФ създава обучителна платформа за деца с увреждания

Аз детето | 2020-05-26

В училище трябва да има място за всички, затова УНИЦЕФ създава обучителна платформа за деца с увреждания

Едно от пет деца с увреждания не получава допълнителна подкрепа и така на практика рискува да остане извън образователния процес. Настоящата ситуация на физическа изолация и дистанционно обучение показа остро нуждата децата със специални потребности, техните родители и учители да бъдат подкрепени. Предполагаемият брой на децата с увреждания и затруднения в развитието в България е около 32 хил., въпреки че няма пълни данни за точния им брой. През учебната 2018 – 2019 г. 22 035 от тях посещават училища и детски градини. Въпреки националните усилия, децата с увреждания продължават да са една от най-изолираните и невидими групи в обществото и при тях има повишен риск да останат извън училище или детска градина. Приблизителният брой на децата с увреждания, които не посещават училище, е около 10 хил. Освен това има данни, че много от младежите с увреждания на възраст между 15 и 24 г. не са заети с работа, учене или обучение.

Затова УНИЦЕФ в партньорство с Министерството на образованието и науката и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София започва кампания в подкрепа на приобщаващото онлайн образование на децата със специални образователни потребности. Специалистите и ресурсните учители, работещи с деца с увреждания, ясно идентифицираха нуждата от допълнителна онлайн подкрепа както за децата, така и за самите преподаватели и родители. В отговор на тази нужда, УНИЦЕФ, заедно със своите партньори, ще разработи първата по рода си в страната дигитална образователна платформа, която ще направи образователния процес по-достъпен за самите деца. Тя ще подобри и работата на всички, които подкрепят детето – специалисти, учители, родители, като освен необходимите материали, ще им помогне да бъдат свързани в този процес. Средствата за създаване на платформата ще бъдат набрани чрез застъпническата и фондонабирателна кампания „Образование за всяко дете“.

Лице на кампанията е актрисата Елена Петрова, която вече е обявена и за Национален посланик на добра воля на УНИЦЕФ. Владимир Ампов – Графа, дългогодишен посланик на Детския фонд на ООН също подкрепя кампанията. Платформата ще събере адаптирани за специфичните потребности на децата образователни ресурси. Учителите и родителите също ще бъдат подкрепени с полезни материали, както и от специалисти чрез чат в реално време. В разработването на платформата ще се включат специалисти, учители и родители. УНИЦЕФ планира тя да заработи през есента на 2020 г.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град