Инициативи

Начало | Инициативи | Еко-обучение в ЦДГ № 16 във Враца

Еко-обучение в ЦДГ № 16 във Враца

Аз детето | 2007-12-18

Еко-обучение в ЦДГ № 16 във Враца

Децата от Целодневна детска градина № 16 във Враца участваха в поредица открити педагогически ситуации за разделното събиране на отпадъци от опаковки. Пред своите родители и учители те демонстрираха знания, умения и отношение към екологичните проблеми. Най-малките – децата от І-ва група разбраха какво е хартия и за какво ни служи. Малчуганите от втора и трета възрастова група вече знаят как правилно да изхвърлят опаковките: в синия контейнер – само хартиените и картонени опаковки, в жълтия – пластмасата и метала, а стъкления амбалаж – в зеления контейнер.

Децата от подготвителната за училище група научиха защо е необходимо рециклирането на стари предмети, а именно че по този начин се спестяват суровини, които вземаме от природата. От беседата с учителката те сами достигнаха до извода, че ресурсите са пред изчерпване и това ще доведе до нарушаване на съществуващото в природата равновесие.

Педагогическата ситуация завърши с опит на децата сами да рециклират хартия. Впечатляващо бе, че те наистина успяха, а на следващия ден от своята “хартия” изработиха поставки за чаши.

Откритите ситуации бяха осъществени със съдействието на Екопак. Най-голямата организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки у нас предостави за всяко дете книжки за оцветяване “Екострофи за екокофи” и дискове с детски песнички, разработени специално за образователната кампания.

В Годишния план на детската градина за тази учебна година педагозите са посочили като основна тема за вътрешна квалификация “Екокултурата като част от личностното развитие на детето”. Освен това от 01. X. 2007 г. темата по проект “Евродеца”, финансиран по програма “Учене през целия живот” на Европейската комисия, по които ЦДГ № 16 работи, е на тема “Екодеца”. Целта на проекта е да се размени информация с партниращи на детската градина учебни заведения в Италия, Великобритания, Полша, Румъния и Испания за екологичните проблеми на всяка от страните и екологичното възпитание на децата. Това не е първият проект по европейски образователни програми, който ЦДГ № 16 – Враца осъществява през последните години. Градината работи по европейски образователни проекти на програма “Сократ” от 2002 г., без прекъсване. На 24. X. 2007 г. детската градина получи Сертификат за качество за проекта “Животът на детето”, реализиран от 2002 до 2005 г. Проектът е признат за една от най-добрите практики и бе публикуван в Компедиум – “Качествени проекти на програма Коменски 2000 – 2006 г.”, и на сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси – www.hrdc.bg.Коментари
2 коментара

Сандра Господинова, 15 г.,

Публикувано на 16.06.2010

Това не е първият проект по европейски образователни Откритите ситуации бяха осъществени със съдействието на Екопак. Най-голямата

Сандра Господинова, 18 г.,

Публикувано на 14.07.2013

детската градина за тази учебна година педагозите са посочили като основна тема за вътрешна квалификация

Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град