В зоопарка

Начало | В зоопарка

Със съпруга ми и двете ни момичета отиваме в зоопарка. Времето беше много топло и повечето животни се бяха скрили на сянка или спяха.
Обикаляхме дълго, но така и не намирахме будно животно.
По-голямата ни дъщеря Тина много се натъжи, но изведнъж с радостен вик хукна към клетката на черната пантера крещейки "Живо е, живо е!".

Росица Василева