Фотопоглед

Начало | Фотопоглед | В света на „Колите 3“ и детското въображение
Фотопоглед

В света на „Колите 3“ и детското въображение

|

Фотопоглед
Ясмин Душева, 11 г.
Ясмин Душева, 11 г. Елена Арсова, 9 г. Виктория Тодорова, 10 г. София Илчева, 9 г.
Доминика Микова, 5 г. Катерина Микова, 7 г. Николета Кузманова, 11 г. Георги Николаев, 9 г.
Магдалена Николова, 9 г. Ива Панкова, 12 г. Силвана Славчева, 9 г. Серафим Ковачевич, 7 г.
Божидар Иванов, 7 г. Радостин Стефанов, 7 г. Георги Асенов, 9 г. Стефка Христова, 9 г.
Милена Атанасова, 10 г. Светла Огнянова, 10 г. Ани Чолакова, 10 г. Анелия Райчева, 11 г.
Невена Лонгозова, 11 г. Гриша Христов, 12 г. Адам Амр, 5 г. Боян Ганев, 9 г.
Ванеса Иванова, 14 г. Джазмина Амр, 7 г. Мартин Милев, 5 г. Ралица Драгнева, 14 г.