важните неща

Начало | важните неща | В случай на пожар: важни и полезни съвети, които трябва да знае всяко дете

В случай на пожар: важни и полезни съвети, които трябва да знае всяко дете

Аз детето | 2018-01-16

В случай на пожар: важни и полезни съвети, които трябва да знае всяко дете

Пожар! Никой, ама никой в света не обича тази дума. Тя звучи наистина неприятно и доста страшно. Точно затова обаче не бива да бъде избягвана. Колкото и да си внимателен винаги може да се случи всичко. Всъщност е доказано, че повечето от пожарите въобще не стават от невнимание или детска беля. Случват се заради внезапна неизправност в електрически уреди или пък заради някой кабел. Затова точно в този момент се чувстваме длъжни накратко да ви кажем няколко важни неща, които бихте могли да направите или пък които не трябва да правите, ако сте някъде, където стане пожар. Затова внимателно четете!

Какво е пожар?

Ако едно тяло стане достатъчно горещо, то започва да гори. Щом започне да гори, то отделя толкова много топлинна енергия, че продължава да поддържа горенето само. Хората разчитат на горенето, за да готвят, да се отопляват и да задвижват машините. Но когато то не се контролира, огънят става много опасен. Пожарът е горене, което се разпространява неконтролируемо и не е свързано с нуждите на обществото, а нанася природни, екологични и материални щети и човешки жертви. Характерно за пожара е отделянето на голямо количество топлина, едновременно с дим и пламъци или и двете.

Какво всъщност е опасното на пожарите?

Дим и токсичните му съставки – димът е основната и най-голямата опасност за здравето и живота на хората при пожар. Димът освен сажди, съдържа и многообразни химически вещества, по-голямата част от които са токсични и причиняват сериозни вреди или смърт на организмите. Въглеродният оксид е токсичен газ, свързва се с хемоглобина на кръвта 200-300 пъти по-бързо от кислорода и причинява кислороден глад на организма. Въглеродният диоксид не е токсичен, но е задушлив газ, който предизвиква ускоряване на дишането, поради което се поглъщат по-големи количества от другите токсични газове. Отделеният дим също така е с висока температура, като може да причини изгаряния. Той намалява видимостта и лесно може да доведе до дезориентация и затрудняване на евакуацията на хората при пожар.

Какви са най-важните стъпки, които да следвате при възникване на пожар?

1. Запазете спокойствие!

2. Позвънете на тел. 112!

3. Когато се свържете с диспечера, кратко, точно и ясно обяснете:

  • Къде е пожарът – адрес, местонахождение!;
  • Какво гори!;
  • Кой се обажда и телефон за обратна връзка!;
  • Има ли застрашени хора!

4. Ако имате възможност и знаете как да действате с противопожарните уреди, може да пристъпите към гасене на пожара, но не правете компромис със собствената си безопасност

5. Ако нямате възможност да извършите гасене – напуснете по най-бързия начин горящото помещение, като затворите вратите след себе си.

6. При евакуацията използвайте най-краткия, надежден и безопасен път.

7. При преминаване през задимена среда или влизане в задимено помещение поставете на носа и устата си мокра кърпа, движете се ниско до пода, където димът е по-рядък, и покрай стените.

8. Ако пътят ви за евакуация е блокиран, останете в банята, а при невъзможност да стигнете до нея – в някоя стая, като уплътните пролуките около вратата с мокри хавлии, чаршафи, одеяла, парцали и други подобни. По този начин ще забавите проникването на дима в помещението, където се намирате.

Покажете се на прозореца, за да бъдете забелязани и за да можете да дишате чист въздух.

9. Ако дрехите ви се запалят, не бягайте, а веднага ги съблечете. Ако това не е възможно: спрете, легнете и се търкаляйте по земята.

Запомнете:

В обществените сгради задължително се поставят схеми за евакуация на хората. Те се поставят на видно място и съдържат: пояснителен текст, обозначение на стаите (помещенията), евакуационните изходи, Посоката на евакуация, вашето местоположение, разположението на електрическите табла, пожарогасителите, противопожарните кранове и др.

При евакуация трябва задължително да: спазвате схемата, да се огледате за обозначение на евакуационните пътища и изходи. Ако възникне пожар в тъмната част на денонощието, да спазвате стриктно светещото евакуационно осветление, което води към изхода от сградата или горящото помещение.

Още няколко полезни съвета от огнеборците:

1. Използвайте само изправни и стандартни отоплителни уреди!

2. Пожарите по време на готвене са едни от най-честите – внимавайте и никога не оставяйте включени котлони без надзор!

3. Уреди под напрежение не се гасят с вода!

4. Никога не се опитвайте повторно да запалите незадействали пиротехнически изделия!

5. Винаги използвайте свещи на безопасни разстояния от горими материали и в стабилни, негорими свещници!

6. Дръжте нагревателните електрически уреди на безопасно разстояние от мебели, обзавеждане и други предмети, и ги изключвайте винаги когато излизате от дома си!

7. При използване на открит огън винаги го ограждайте с камъни или други негорими предмети!

8. Не оставяйте запалена скара или барбекю без надзор!

9. При забелязан пожар незабавно подайте съобщение на телефон 112!

10. При евакуация от сграда не използвайте асансьорите!

11. При пожар не се поддавайте на паниката! Запазете самообладание!

12. Използвайте пожарогасители само за малки пожари в начален стадий!

13. При използване на пожарогасител заставайте така, че изходът винаги да е зад вас, а пожарът да е пред вас. Никога не трябва да допускате пожарът да се озове между вас и изхода!

Текстът е подготвен със съдействието на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град