Тихият океан и Мъртво море

Начало | Тихият океан и Мъртво море

— Татко, Тихият океан непрекъснато ли е тих?
— Не можеш ли да ме попиташ нещо по-умно?
— Добре. От какво е умряло Мъртво море?