Страх от зайци

Начало | Страх от зайци

— Татко, ти страхуваш ли се от зайците?
— Какво говориш, детето ми?
— Защо тогава вземаш със себе си пушка и куче, когато отиваш при тях?