Съвременна музика

Начало | Съвременна музика

Баба и внучка готвят в кухнята:
— По наше време музиката беше много по-мелодична. — казва бабата.
— Бабо, но това не е музика, това е миксера! — отговаря внучката.