Съгласна

Начало | Съгласна

Учителката:
– Деца, кой ще каже една съгласна?
Иванчо:
– Марийка!
Учителката:
– "Марийка" не е съгласна.
Марийка:
– Съгласна съм, как да не съм!