новини детски

Начало | новини детски | Провежда се обучение на учителите

Провежда се обучение на учителите

Христо Йорданов, на 9 г., от гр. Русе | 2006-09-28

И през тази година продължава подготовката на учители в русенските училища. Квалификационните форми за учителите са финасирани от държавния бюджет. Спазени са приоритетите на МОН. Учителите са готови да преподават новото учебно съдържание за 5-ти клас и информационни технологии /нов предмет за 5-ти - 8-ми клас/. През настоящата учебна година продължава работата с преподаватели по информационни технологии. Засега са обхванати 1-ви - 4-ти клас и 5-ти клас частично. Предстои преподавателите по общообразователни предмети в 6-ти, седми и осми клас също да бъдат обучени, тъй като новото учебно съдържание догодина започва в 6-ти клас и трябва системата да е готова да посрещне тези изисквания. Регионалният център за квалификация продължава работа с учители и по допълнителната им квалификация. Започва квалификация на ръководни кадри в Русе - директори и пом. директори. Срокът за реализация е 3-годишен, а тази е 2-та година на осъществяване на проекта.

Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град