новини детски

Начало | новини детски | Общината ще осигури финансова подкрепа за даровити деца

Общината ще осигури финансова подкрепа за даровити деца

Христо Йорданов, 9 г., Русе | 2006-11-19

20000 лева годишно трябва да осигури Община Русе в изпълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Предстои приемане на Правилник за условия и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Община Русе. Право на специална закрила според Правилника ще има всяко дете до 18 години с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, посещаващо общинско училище на територията на Община Русе в дневна присъствена форма на обучение. Целта е насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, а закрилата ще се осъществява от кмета.

Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град