Обичта към учителката

Начало | Обичта към учителката

В училище раздават бележниците. Гошо се прибира.
– Мамо, нали знаеш колко обичам госпожата.
– Да! И какво?
– Ами за това ще остана още една година в нейния клас.