Нали войниците не ги е страх

Начало | Нали войниците не ги е страх

Едно дете пита баща си:
— Тате, нали си бил войник?
— Да.
— Нали войниците не ги е страх от нищо?
— Да.
— Я да видим дали ще е така, щом ти покажа бележника си.