новини детски

Начало | новини детски | Мерки за подобряване на живота в България

Мерки за подобряване на живота в България

Христо Йорданов, 9 г., гр. Русе | 2006-08-18

Ако ученик направи над 5 неизвинени отсъствия месечно, родителят няма да получава детски надбавки. Това предвижда приетият вчера от правителството Правилник за прилагане на семейните помощи за деца. Приета бе и Национална стратегия за демографско развитие. Тя предвижда намаляване наполовина на ражданията от момичета в тийнейджърска и юношеска възраст – от 41 на хиляда до 20 на хиляда към 2015 г. За същия срок се планира постигане на по-висока степен на образованост сред най-младите, като през 2015 г. 85% от българските младежи и девойки на възраст от 19 до 24 г. трябва да имат завършено средно образование. Стратегията предвижда намаляване на детската смъртност от 12,3 на хиляда през 2003 до 9,5 на хиляда през 2015 г. с тенденция да достигне 7 на хиляда за 2020 г. Според Стратегията средната продължителност на живота през 2020 г. ще се увеличи с 2 години. Миграционният баланс до 2015 г. ще е положителен, ще се ограничи обезлюдяването на изостаналите селски райони. Целите на Стратегията са да се забавят негативните демографски тенденции и да се повиши качеството на живот на хората в България.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град