любопитно

Начало | любопитно | Какви са програмите на Джуниър Ачийвмънт

Какви са програмите на Джуниър Ачийвмънт

Аз детето | 2007-05-04

Днес - 4 май 2007г. в Градската градина пред Народен театър “Иван Вазов” се проведе за втора поредна година проекта “Малките в действие”, инициатива на Джуниър Ачийвмънт България. Състезанието протече под мотото “Нашият град” и бе открито от патрона на инициативата - г-н Бойко Борисов, кмет на град София. Той раздаде задачите на първата група ученици, които трябваше да работят върху различни предложения и идеи за това как да направим града, в който живеем по-чист, по-безопасен и по-красив.

Малките претвориха в рисунки своите идеи за подобряванена града или за своя нов бизнес. Рисунките ще оформят пътуваща изложба “Нашият град”, която ще обиколи страната. За времето и мястото на изложбата можете да се осведомите на адрес: www.jabujgaria.org. Програмите на Джуниър Ачийвмънт за начален курс са една възможност за най-малките ученици (от 5 до 12 години) да развият предприемаческа култура и да изградят отношение към бизнеса още в най-ранна възраст. те показват на учениците значението на образованието за бъдещето им. Този подход помага на децата да разберат света на икономиката и ги подготвя за академично обучение и постижения през целия им живот. Чрез разнообразни практически дейности, водени от учителя или консултант-доброволец, учениците разбират по-добре връзката между това, което изучават в училище и успешното си бъдещо участие в стопанския живот на страната.

Програмите са изградени върху основни понятия, подходящи за възрастовата група, а именно тези на индивида, работника и потребителя:
Програмата “Ние” запознава учениците с икономическата роля на отделния човек.
Програмата “Нашето семейство” разглежда ролята на семействата в местната икономика.
Програмата “Нашата общност” показва отговорностите и възможностите, които имат хората в една общност.
Програмата “Нашият град” се занимава с икономическото развитие, местния бизнес
и възможностите за професионално развитие.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град