Два охлюва си говорят...

Начало | Два охлюва си говорят...

Срещнали се два охлюва — единият гол, другият — с черупка на гърба.
— Как си? — пита охлювът с черупка.
Другият отвръща шепнешком:
— Само не казвай на никого! Избягах от къщи!