Фотопоглед

Начало | Фотопоглед | Драконът, моят приятел - част втора
Фотопоглед

Драконът, моят приятел - част втора

|

Фотопоглед
Кристина Радоева, 12 г.

Кристина Радоева, 12 г.  Божидар Петров, 7 г. Симона Маринова, 13 г.  Константина Плешкуца, 7 г.
Антоан Вълев, 7 г. Димитър Митев, 7 г. Антон Ненов, 7 г. Жанета Динева, 7 г.
Виктория Михова, 9 г. Галин Димитров, 7 г. Адам Амр, 5 г. Адам Амр, 5 г.
Джазмина Амр, 6 г. Поли Ангелова, 8 г. Цветелина Александрова, 6 г. Атанас Иванов, 10 г.
Ивайла Иванова, 6 г. Калоян Хаджистойчев, 8 г. Теодор Иванов, 6 г. Теодор Иванов, 6 г.
Владимир Иванов, 9 г. Владимир Иванов, 9 г.