Домашното на татко

Начало | Домашното на татко

В училище:
— Гошо, признай, че някой е помагал за домашното ти! 
— Не е, госпожо, честна дума!
— Така ли? Сигурен ли си?
— Да, госпожо, напълно съм сигурен. Татко го написа съвсем сам.

Изпрати: Кристина Камджалова