Безпомощен снежен човек

Начало | Безпомощен снежен човек

Малко момченце към майка си:
— Мамо, този снежен човек е съвсем безпомощен!
— Защо?
— Защото за пръв път го направих сам, без помощта на никой.