Видеопоглед

Начало | Видеопоглед | "Бележник 2014: За детското и майчино здраве"
Видеопоглед

"Бележник 2014: За детското и майчино здраве"

| 16.05.2014

В последното видео от "Национална мрежа за децата" ще разберете колко важни са грижите за здравето на детето още преди раждането му и в първите месеци след това. Също така ще ви запознаем и с ключовите препоръки, които "Бележник 2014" отправя към всички и чрез които проблемите от видеата могат да бъдат решени от всички нас: Ключовите препоръки, които Бележник 2014 отправя са 7: Създаване на Детски омбудсман; Развиване на самостоятелна семейна политика и семейно-ориентиран подход във всички секторни политики; Приоритизиране на превенцията, ранната интервенция и подкрепата на родителите в процеса на деинституционализация; Подобряване на механизмите за достъп до профилактични прегледи за неосигурените бременни жени; Изработване на гарантиран пакет от минимални здравни услуги за децата; Модернизиране на българското образование, съобразено със съвременните тенденции на развитие на обществото; Отмяна на Закона за борба с противообществените прояви за малолетни и непълнолетни и приемане на специален закон за детското и младежко правосъдие.