стихчета от деца

Азбука

Вергиния Генова | 2004-05-25


А-збука – Апостолска и Автентична
Б-рилянтна, Бисерна, Безквасна
В-еликолепна, Варварски Велика
Г-алантна Гибелна и Героична
Д-инамитен Диамант
Е-легантна, Елегична
Ж-арава, Жупелна и Жежка
З-абравяна, Заветна
И-скрено Искряща
Й-ероглифно Йерархична
К-ирпич и Кал
Л-азарник за Лазар
М-агнетична и Метафорична
Н-абеждавана, Навиквана
О-баятелно Обичана
П-одарък, Подвиг и Подпора
Р-одена Разум да Разбужда
С-амобитна Самодива
Т-върда, Творческа, Трагична
У-бежище със Удивителна Украса
Х-армонична, но и Хулена
Ц-ъфтяща, Цветноока
Ч-иста и Човеколюбива
Ш-арена и Шекеряна
Щ-астие за Щурите
Ъ-гъл за мъдруване
Ь – Хроникьор написа:
Ю-велирно
Я-вление.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град