новини детски

Начало | новини детски | Забраниха със закон използването на мобилни телефони в училище

Забраниха със закон използването на мобилни телефони в училище

Аз детето | 2015-09-24

Забраниха със закон използването на мобилни телефони в училище

Забраната за използване на мобилни телефони в клас вече е официална. Това решиха депутатите с приети на второ четене текстове в Закона за образованието.

С новия закон на децата е забранено да използват мобилните си телефони по време на учебните часове, предаде БНР. Учениците няма да имат право да участват в хазартни игри, да употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества, да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

Всяко училище ще трябва да изготви свой етичен кодекс, който да бъде публикуван на интернет страницата му.

В закона бяха описани правата и задълженията на учениците. Според текстовете учениците имат право да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове. Учениците ще могат да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число училищния учебен план.

С промените децата ще имат право да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността.

Учениците ще са длъжни да носят ученическите си лични карти във и извън училище.

Други промени предвиждат министърът на образованието да одобрява неограничен брой учебници и помагала. Според сега действащите разпоредби министърът одобрява до три учебника по един учебен предмет за всеки клас.Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град