в рими

Начало | в рими

Имало едно време една лодка.
В лодката имало котка,
под котката имало мишка,
а под мишката – книжка.
В книжката пишело:
Имало едно време
една лодка.
В лодката имало котка,
под котката имало мишка,
а под мишката – книжка.
В книжката пишело:
Имало едно време
една лодка.
В лодката имало котка,
под котката имало мишка,
а под мишката – книжка...

****

Думба – лумба, шикалка
Има сватба никаква.
Слънце грее, дъжд вали
Мечка се жени.

****

Седнала Калинка
Под дърво в градинка.
Румена девойка
Чудна песнопойка
Люлка залюляла
Песничка запяла.

****

Нани, нани, брате,
Сънчо пак те кани
Сънчо ще ти прати
Дарове богати –

****

Джуджета брадата
С кончета крилати,
В пъстра колесница,
Със златна юздица.