стихчета от деца

Начало | стихчета от деца | Щъркът готвач

Щъркът готвач

Мария Бончева | 2016-03-29

Щъркът готвач

Щъркел шарен, дългоклюн
имал много хитър ум.
Ходил пак в близкия регион,
та изцапал белия си панталон.
И рекъл си тогаз:
„Как ли няма да го изпера пък аз!
Имам си жена,
тя ще се погрижи за това!“
Литнал пак да хване някое жабе