Лоша оценка

Начало | Лоша оценка

– Каза ли у вас, че ти писах двойка?
– Да, госпожо.
– А вашите какво казаха?
– Нищо, тях ги нямаше вкъщи.