Кутията

Начало | Кутията

– Господине, на главата ми падна кутия.
– Е, какво имаше в нея?
– Нищо.
– Не питам за главата, а за кутията!